Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Politik och val 2022 - ÅK 9

Aspenskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 20 februari 2023

Under kommande veckor ska vi fördjupa oss i det kommande valet, riksdag och regering samt demokrati.

Planering

V 33 Tisdag - Vad är demokrati? Gemensam genomgång. Riksdagen- uppgifter och utskott

         Onsdag - Hur stiftas lagar? Film på "Begreppa", ord och begrepp

 

V 34   Måndag - Riksdag- Vad kommer du ihåg? Repetition

          Tisdag (1) - Regering

          Tisdag (2) - Regering

          Onsdag - Val, Hur går det till att rösta

 

V 35    Måndag - Partier

           Tisdag (1) - Partier


          Tisdag (2) - Partier

          Onsdag - Partier

 

V 36   Måndag - Partier

         Tisdag (1) - Partier 

         Tisdag (2) - Partier

         Onsdag - Vad ska jag rösta på?

         Fredag - SKOLVAL ASPENSKOLAN

 

v 37   Måndag - Hur gick valet i landet?

         Tisdag (1) - Hur resonerar man?

         Tisdag (2) - Skrivuppgift - RESONEMANG 

         Onsdag - 

 

Material som behövs till varje lektion: laddad dator, mapp med material, penna och sudd


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.

Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, Sametinget, regioner och kommuner. Sveriges grundlagar.

Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter. Eleven för enkla resonemang om olika frågor med koppling till demokratins möjligheter och utmaningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Kunskapskoll Val 2022
Demokrati
Grupparbete 22/8
Grupparbete 23/8
Att resonera v.37
Politiska partier
Läsning inför skrivuppgift
Grupp

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback