Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Spanska åk7 - HT22

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 31 augusti 2022

Vi kommer att arbeta med en massa olika kapitel i boken Amigos 2 (Liber), kortare filmer, samtal... Allt med målet att utveckla de grundläggande förmågorna att läsa, höra, tolka och förstå, samt uttrycka sig muntligt och i skrift på spanska. Samtidigt ska vi få en bättre kännedom om förhållanden i den spansktalande världen. Här i planeringen hittas planeringen för HT och kommer resultatet av de proven i de språkliga förmågorna att visas.

Syfte

Undervisningen syftar till att du utvecklar kun­skaper i spanskan och kunskaper om områden där spanskan används. I synnerhet ska undervisningen ge förutsättningar att du utvecklar dina förmågor att:  

 • lyssna, förstå och tolka i tydligt talat, enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen.  
 • läsa, förstå och tolkar i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.  
 • formulera dig i skriftliga och muntliga framställningar av olika slag. 
 • uttrycka dig och anpassa språket i skriftliga och muntliga interaktionen 
 • använda strategier som underlättar och förbättrar interaktionen 
 • välja information från ett avgränsat urval av källor och använda detta i din egen produktion/interaktion. 
 • bekanta dig och kommentera förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används. 

Kunskaper i dessa förmågor kommer att bedömas vid betygssättningen. 
Se till att använda lektioner effektivt och visa allt du kan i dessa område (dvs. visa dina kunskaper och hur de utvidgas) på lektionerna.

 

Planering

Vi ska arbeta enligt bokens innehåll (Amigos 2) framförallt. Ändringar kan inträffa men i huvudsak kommer denna planering följas.

v.34-v.40

 • K1. ¡Hola! ¿Qué hay? : Hälsningsfraser  
 • K2. En el mundo de Astrid Lindgren : Presentera sig själv, artiklar, genitiv (ägande)  
 • K3. ¿No eres española, verdad? : Prata om sig själv, frågor, väderstreck  
 • K4. Una foto : Släktord, veckodagar

4/10-22: PROV K1, K2, K3, K4  (mer info: Ärentunaskolans kalendarium)

v.41-v.47

 • K5. ¿Puedo hablar con Carla? : Telefonsamtal, frågeord, siffror
 • K6. En la cafetería Santa Maria : Kaféord, plural  
 • K7. ¿Dónde está la peli? : Lägesbeskrivningar, prepositioner, godis

25/11-22: PROV K5, K6, K7  (mer info: Ärentunaskolans kalendarium)

v.48-v.51

 • K8. Hoy gano yo : Regelbundna verb, verbet TENER
 • La Navidad : Jultema

SAMARBETE-PROV med fokus på att uttrycka sig muntligt. (mer info: Ärentunaskolans kalendarium)

Hemuppgifter

Digitala läromedel

Du får extra stöd:

 • Digital version av boken Amigos 2 där du kan lyssna på texterna i boken och öva på uttryck/ord: https://webbapp.liber.se/amigos-dos/
 • Lärlogg i Unikum där du hittar sammanfattningar och extra digitala läromedel (korta filmer, elevspel...) kring veckans arbete.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Spanska åk7 - HT
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback