Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Läsa skönlitteratur - Onsdag kväll strax före sju

Tungelsta skola, Haninge Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Vi kommer att läsa en skönlitterär bok genom kooperativ läsning. Eleven utför lektionsuppgifter som skrivs i en läslogg. Boken kommer även att läsas ur samt diskuteras muntligt i grupper och helklass. Momentet avslutas med en skriftlig examinationsuppgift som testar elevernas läsförståelse samt inlämning av läsloggen på Classroom.

Arbetssätt och undervisning

•Vi läser en gemensam skönlitterär bok. 

•Du tränar på att formulera information om boken, dina egna åsikter och reflektioner i en från läraren styrd läslogg.

•Du besvarar större öppna frågor tillsammans med en mindre grupp, du analyserar och reflekterar. 

•Du läser delar av boken högt under lektionstid. 

*Du ska också träna på att kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Visa vad du lärt dig

•Hur väl du lyckas skriva din läslogg. Skrivs under hela läsperioden.

*Muntliga diskussioner i klassrummet.

•Avslutande examinationsuppgift som testar läsförståelse. 

Tidsram

Vecka 34-40

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Sammanfattning av texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Matriser i planeringen
Onsdag kväll strax före sju
Uppgifter
Läslogg
Examinationsuppgift

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback