Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 3

Snäckan Projektuppstart 2022-2023

123431 Förskolan Måttbandet, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Det här är den första planeringen av fyra i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Här formulerar vi grunden för en målstyrd, medveten och demokratisk undervisning. I planeringen påbörjas arbetet med projektuppdraget utifrån frågan: "Vad lever och möts i vår stad?".

Projektuppstart 2022-2023

 

Gemensamt tema för Södermalm: HÅLLBAR FRAMTID – Social hållbarhet

Med projektfrågan: Vad lever och möts i vår stad?

 

Vi i arbetslaget har diskuterat fram hur vi vill starta igång projektet. Detta genom att först ta reda på vad barnen har för tankar kring dessa begrepp och frågeställning. Sedan vill vi gå på spaning för att ta reda på tillsammans vad som lever och vad vi kan möta i vår stad. Denna spaning kommer att ske på Skansen. Vi har under tidigare läsår uppmärksammat barnens nyfikenhet kring djur. Vi anser att Skansen kan erbjuda detta. I samband med spaningen tänker vi (tillsammans med barnen) dokumentera det vi upptäcker med våra olika sinnen. Barnen ges möjlighet att fotografera utifrån sina perspektiv. Tanken är att vi ska samla ihop all dokumentation av vår spaning och har reflektion med barnen. Lyfter upp barnens frågor och tittar på barnens bilder. 

 

På avdelningen har vi gjort plats för en projektvägg, syftet med den är att vara levande och växande i takt med projektets utveckling. Barnen ska få vara delaktiga i utformningen och den kommer att användas vid reflektioner. Vi kommer att bära med oss tre värdeord detta läsår, vilka vi vill genomsyra vår verksamhet. Dessa tre ord är: Nyfikenhet, omtanke & gemenskap. 

 

Inför det nya läsåret har vi ställt i ordning vår nya avdelning med fokus på att få inbjudande, utforskande och lekfulla miljöer där barnen kan mötas i. Material står synligt och i barnens nivå för att skapa tillgänglighet. 

 

Hur går vi vidare?

Vi tänker observera och spana efter möten, goda relationer och barnens strategier kring det vi upptäcker/undersöker. Vi ska fånga upp barnens frågor, tankar och intresse och utmana dem vidare i undervisningen genom att iscensätta, planera aktiviteter och tillföra material/uttryckssätt som iPad, mätverktyg, luppar, förstoringsglas, byggmaterial, färg, lera, teckning, projektor, böcker, drama med mera. Vi ska ge barnen möjlighet till att prova och undersöka vid flera tillfällen.

Vi ska dokumentera processen för att få fatt i en tråd att spinna vidare på och för att ha material att gå tillbaka till och följa upp under året. Vi gör det i lärloggar med stöd av observations- och reflektionsverktygen PRE, POST med flera. 

Vi vill bjuda in förskolans familjer till dialog kring barnens utforskande vid exempelvis terminens föräldramöte och i lärloggar.

 

Projektuppdrag och hållbar framtid

Vi har en idé om att vi vill erbjuda kunskap om vilka djur som kan leva i vår stad. Vilka vi kan möta tillsammans med barnen och lära oss mer om. Vi tänker att en omformulering av projektfrågan kan bli: Vad möter vi i vår stad? 

Något vi tror kan väcka nyfikenhet hos barnen, är just mötet med dessa djur vi ska besöka.

Fokusfrågor för fördjupning, utifrån fokusområden och prioriterade mål:

Våra frågor som är aktuella och meningsfulla för barngruppen på Snäckan.

Vad är social hållbarhet: Hur möter barnen djuren? 

Vad är demokrati: Hur får barnen möjligheter att lyssna, mötas och göra tillsammans? 

språkutvecklande: Vilka ord och begrepp är/kan bli viktiga i arbetet?

 

Under september/oktober samlar vi ihop gruppens underlag/ dokumentationer/lärloggar. Då vi ska tolka och analysera materialet: Hur, vad, när, vem och varför?

 

 

Så här använder vi reflektionsytan i PoB:

- Vi kommer utgå från olika aktuell lärloggar tillsammans i arbetslaget, och eller med barnen. Vi kommer använda projektor eller bilder för allas delaktighet. Vi kommer använda de reflektionsmallar som finns. I reflektionsfältet skriver vi in våra tankar, frågeställningar och förslag till fortsatt planering.

- Vi kan även använda reflektionsfrågor som 1) Vad gör/säger barnen? 2) Vad tänker vi om det? 3) Hur går vi vidare?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback