Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7 - 9

Make Music Matter Musik och känsla 2022

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 augusti 2023

Välkommen till det nationella skolprojektet MAKE MUSIC MATTER, som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Sveriges Kommuner och Landsting, musiktjänsten Soundtrap och Andreas Carlssons gymnasieskola Academy of Music and Business. Syftet med skolprojektet är att elever ska få möjlighet att utveckla sin musikaliska kreativitet, sina kunskaper i att använda digitala verktyg samt att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Projekt 1: Musik och känsla

Tid: 8 lektioner

5 lektioner till att skriva och 3 lektioner till skapandet

I detta arbetsområde får du lära dig om hur olika musikaliska uttryck påverkar oss känslomässigt. Du får även lära dig hur du själv kan skapa musik som uttrycker en viss känsla. 

Exempel på musik med starka känslouttryck: 

Happy https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs&list=PLEcKur3KaCYkAaCZflErj8rsYiqWczm0V&index=4

Don't stop me now https://www.youtube.com/watch?v=HgzGwKwLmgM&list=PLEcKur3KaCYkAaCZflErj8rsYiqWczm0V&index=5 

So much better https://www.youtube.com/watch?v=Br50XFvrsp8&list=PLEcKur3KaCYkAaCZflErj8rsYiqWczm0V&index=11 

Miss you like crazy https://www.youtube.com/watch?v=wLrG-AoVl3w&list=PLEcKur3KaCYkAaCZflErj8rsYiqWczm0V&index=1 

Tears in heaven https://www.youtube.com/watch?v=JxPj3GAYYZ0&list=PLEcKur3KaCYkAaCZflErj8rsYiqWczm0V&index=2 

Wishing you where somehow here again https://www.youtube.com/watch?v=74S7EMUAKFs&list=PLEcKur3KaCYkAaCZflErj8rsYiqWczm0V&index=3 

Psycho https://www.youtube.com/watch?v=UpNPyxskt6k&list=PLEcKur3KaCYkAaCZflErj8rsYiqWczm0V&index=12 

Bad blood https://www.youtube.com/watch?v=QcIy9NiNbmo&list=PLEcKur3KaCYkAaCZflErj8rsYiqWczm0V&index=13 

Steel commanders https://www.youtube.com/watch?v=peTCePu1jMs 

My Immortal https://www.youtube.com/watch?v=5anLPw0Efmo&list=PLEcKur3KaCYkAaCZflErj8rsYiqWczm0V&index=6 

River flows in you https://www.youtube.com/watch?v=7maJOI3QMu0&list=PLEcKur3KaCYkAaCZflErj8rsYiqWczm0V&index=7 

In the arms of an angel https://www.youtube.com/watch?v=1SiylvmFI_8&list=PLEcKur3KaCYkAaCZflErj8rsYiqWczm0V&index=8 


Läroplanskopplingar

förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och

förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Ackord-, melodi-, bas- och slagverksinstrument samt digitala verktyg för musicerande och musikskapande.

Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, fraser, perioder, musikalisk form, ackord, ackompanjemangsmodeller och basgångar.

Musiksymboler, grafisk notation, ackordbeteckningar och grundläggande notkännedom.

Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Musikens funktion för att uttrycka identitet, normer och grupptillhörighet i olika kulturer och sociala sammanhang.

Hur musik används som meningsskapande uttrycksform i olika medier, till exempel i film och spel.

Rättigheter och skyldigheter vid bruk av musik i olika sammanhang.

Musikinstrumentens funktioner och uttryck i olika genrer och sammanhang.

Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika tidsperioder. Framväxten av olika genrer samt några centrala tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav musik åk 7-9
Uppgifter
Mu - Musik och känsla analys
Mu - skapa två kompositioner
Mu - självutvärdering musik och känsla
Mu - kompisrespons M&K

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback