Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

F

Höst termin 2022

SpråkCentrum, Huddinge · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Mały Książę

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan

raderna.

Tala, lyssna och samtala

– Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Berättande texter och sakprosatexter

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar.

Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter