Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Energi, arbete och effekt

Valsätraskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om energi, kraft, arbete och effekt. I vardagen använder vi ofta begreppen men i fysiken betyder de inte alltid samma sak som i vardagen. Vad menas med energi, arbete och effekt inom fysiken och hur kan de beräknas?

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om följande områden:

Energi

 • Veta vilka olika former av energi finns.
 • Veta vad som menas med energiprincipen?
 • Kunna redogöra för energiomvandlingar i olika processer som exempelvis ett vattenkraftverk eller ett stearinljus som brinner.
 • Beräkna lägesenergin för ett objekt om du vet massan och höjden.

Kraft:

 • Veta vilka tre saker som krävs för att en kraft ska vara definierad.
 • Kunna rita resultanten av 2 krafter.
 • Om krafterna går åt samma eller motsatt håll kunna beräkna storleken på resultanten.
 • Kunna förklara vad som menas med fritt fall inom fysiken.
 • Kunna storleken på tyngdaccelerationen samt dess enhet.
 • kunna förklara varför en fallskärm gör att vi faller långsammare mot marken.

Arbete:

 • Veta vad som menas med fysikaliskt arbete.
 • Veta om och kunna använda formeln och enheten för arbete.
 • Kunna beräkna storleken på arbetet, kraften och sträckan för arbete i olika situationer.
 • Kunna förklara mekanikens gyllene regel.
 • Känna till och kunna använda hävstångslagen.

Effekt:

 • Veta vad som menas med effekt inom fysiken.
 • Veta om och kunna använda formeln och enheten för effekt.
 • Kunna beräkna storleken på effekten, arbetet och tiden för olika situationer.

 

Tidplan/ lektionsplanering

Vecka 33: Vad är energi? Vad innebär energiprincipen.

Vecka 34: Kraft och kraftresultant.

Vecka 35: Tyngdacceleration, fritt fall

Vecka 36: Fysikaliskt arbete

Vecka 37: Hävstänger, laboration

Vecka 38: Effekt, laboration

Vecka 39: Läges- och rörelseenergi

Vecka 40: Repetition och prov.

Material

Vi kommer att använda oss av boken Makro Fysik. Du kommer även att få ta anteckningar under genomgångar på lektionstid. Du kan sedan använda boken samt dina anteckningar för att jobba med övningar och instuderingsfrågor. Övningarna och instuderingsfrågorna blir sedan det material du använder för att förbereda dig inför provet.

Makro Fysik:

Kap 8. Energi

Kap. 16: Rörelse, kraft och arbete

Bedömning

Du kommer att bedömas enligt följande:

 • Arbete och visade kunskaper under lektionstid
 • Prov Energi, kraft, arbete och effekt
 • Laborationsrapporter

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kraft, tryck och rörelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback