Skolbanken Logo
Skolbanken

Krusbäret Vecka 34-2022

Påarps förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Mål:

Observera vad barnen är intresserade av så vi kan skapa ett nytt tema utifrån det.
Introducera våra nya lärmiljöer och få barnen att känna sig bekväma. 
Samspela tillsammans och sammansvetsa barngruppen. Få inskolningen att känna sig trygg. 

 

Syfte:

Observera vad barnen är intresserade av så vi kan skapa ett nytt tema utifrån det.
Se vad barnen tycker om våra nya lärmiljöer och se vad vi behöver ändra på / lägga till.

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

  • vad gick bra,
  • mindre bra,
  • vad fångade barnen,
  • vad behöver vi förändra.
  • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

  • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
  • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback