Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Åk7 Skålslagning

Stora Sätraskolan, Gävle · Senast uppdaterad: 15 september 2022

I det här arbetsområdet kommer ni ges möjlighet att bearbeta metall. Ni ska designa och tillverka er egna skål/fat.

Skålslagning.

I detta arbetsområde kommer vi utforska några olika metaller och legeringar. Arbetsområdet kommer både bestå av gemensamma genomgångar samt några "prova på" övningar och därefter skall ni designa och tillverka ett skål/fat i valfritt metallmaterial. 

Ni kommer få lära er om följande:

  • Skissteknik 1:1
  • Säkerhet kring metallbearbetning
  • Olika metallverktyg
  • Formgivning av bruksföremål
  • Framställande av bruksföremål

Skålslagning

 

 

 


Läroplanskopplingar

Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra.

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.

Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Resurshushållning genom återbruk av material.

Eleven formger och framställer på ett delvis genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven formger och framställer på ett genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven formger och framställer på ett väl genomarbetat sätt enkla slöjdföremål i olika material och med enkla hantverkstekniker. I slöjdarbetet använder eleven verktyg på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback