Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Matematik - Tal

Byskeskolan, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 24 maj 2023

Vi ska arbeta med: Stora och små tal, Prefix, Tal i potensform, Kvadratrötter


Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt talens användning i matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Matematiska lagar och regler samt deras användning vid beräkningar med tal i bråk-, decimal- och potensform.

Metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån olika situationer och ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Matematikprov "Tal"
Prov tal

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback