Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Svenska, Bild

·

Årskurs:

F

Alfabetet och bokstavsinlärning

Åbyggeby skola, Ockelbo · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Eleverna ska lära sig alfabetet, hur bokstäverna låter och hur de ser ut. När man kan bokstävernas ljud så kan man ljuda dem till ord och det hjälper oss att läsa. Vi jobbar med det här under hela läsåret.

Tidsperiod

Syfte

Syftet är att eleverna ska lära sig att känna igen  bokstäverna och hur de låter, samt att skriva dem på rätt sätt.

Vi arbetar under hela läsåret med bokstäver.

 

Vad ska vi göra för att utveckla förmågorna (aktiviteter) och vilket material ska stödja detta?

Vi arbetar med en bokstav per vecka. Varje bokstav introduceras genom att ljuda och skriva bokstaven samt letar i-ord. Eleven ska sedan skriva bokstäver och enkla ord. När veckan är slut räknar vi alla ord som vi hittat under veckan. Vi tittar på pedagogiskt material som "Bokstavsboken", vi tittar på Bokstavshissen, Livet i bokstavslandet. och Bästa bokstaven. Vi bildar ord av de bokstäver vi lärt oss

 

Mål

Hur ska den kontinuerliga formativa bedömningen göras?

Vi kommer att lyssna på dig när du ljudar olika bokstäver och då du ljudar samman olika ljud till ett ord.
Vi tittar så att du skriver bokstäverna rätt och känner till det vi jobbat med. Vi kommer  under arbetets gång lyssna på när du läser korta texter.

Vi ramsräknar orden efter veckans slut.

Till varje bokstav kommer vi att skapa utifrån bokstaven.

Hur ska eleverna utöva inflytande på sin undervisning under arbetsområdet?

Vi som lärare erbjuder olika uppgifter inom samma område/samma bokstav utifrån elevernas intresse. 
Elevernas stödverktyg kommer att vara; stödbilder, Ipad, böcker, bilder och diverse föremål.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap

Digitala verktyg och medier för kommunikation

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback