Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

9

Terminsplanering åk 9 Idrott & Hälsa

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Terminsplanering åk 9

Moment – PM arbetsområden HT 2022 åk 9  

Under kommande termin kommer vi att arbeta enligt block-principen dvs att vi arbetar med moment under ett visst antal veckor för att eleverna ska ges möjlighet till att utveckla kunskaper och förmågor i linje med ämnets syfte.  

 

Ämnets syfte:  

 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla 

  • förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 

  • förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och ute­vis­tel­se efter olika förhållanden och miljöer, 

  • förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och 

  • förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten. 

  •  

Moment för perioden  

 
 
 
 
 
 

Vecka  

 
 
 
 

Arbetsområde  

 
 
 
 

34 

 
 

Uppstartslektion / Simning / Basket 

 
 
 
 

35 

 
 

Bollspel - Basket  

 
 
 
 

36 

 
 

Bollspel - Basket 

 
 
 
 

37 

 
 

Bollspel - Basket - Redovisning 

 
 
 
 

38 

 
 

Friluftsliv intro  

 
 
 
 

39 

 
 

Friluftsliv 

 
 
 
 

40 

 
 

Friluftsdag/vandring 

 
 
 
 
 
 

41 

 
 
 
 

Livsstil & Hälsa 

 
 
 
 

42 

 
 

Livsstil & Hälsa 

 
 
 
 

43 

 
 

Livsstil & Hälsa 

 
 
 
 

44 

 
 

Höstlov  

 
 
 
 

45 

 
 

Första hjälpen/ HLR / Skadeförebyggande  

 
 
 
 

46 

 
 

Första hjälpen/ HLR / Skadeförebyggande 

 
 
 
 

47 

 
 

Första hjälpen/ HLR / Skadeförebyggande 

 
 
 
 

48 

 
 

Rörelse till musik 

 
 
 
 
 
 

49 

 
 
 
 

Rörelse till musik 

 
 
 
 

50 

 
 

Rörelse till musik 

 
 
 
 

51 

 
 

Lek / Betygsamtal  

 

Väl mött,  James & Jasmin


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback