Skolbanken Logo
Skolbanken

GrS Skog, svampar och näringskedjor

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 27 augusti 2022

Omkring oss har vi massor av träd. Bland dem lever både svampar och stora och små djur. I det här området får vi lära oss en del om hur de samverkar med varandra...

Vad?

Vi kommer att lära oss om:

 • lövträd och barrträd
 • svampar
 • nedbrytare
 • näringskedjor, rovdjur och bytesdjur
 • hur växter sprider sina frön
 • Allemansrätten
 • hur man beskriver och förklarar.
 • hur man gör undersökningar och dokumenterar undersökningar.
Ord och begrepp:
barrträd, lövträd, blandskog, svamp, mycel, nedbrytare, gråsugga, näringskedja, rovdjur, bytesdjur, kretslopp, fröspridning 
 

Hur?

Genomgång av läraren. 

Läsa i böcker och se på film.

Samtal och diskussioner.

Anteckna och göra övningar. 

Göra undersökningar om tex gråsuggor

 

Bedömning

Din lärare kommer bedöma

 • hur du beskriver och förklarar
 • hur du använder de ord och begrepp vi arbetat med
 • hur du deltar i samtal och diskussioner
 • hur du genomför undersökningar och dokumenterar dem

Läroplanskopplingar

kunskaper om naturvetenskapens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att använda naturvetenskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar.

Enkla näringskedjor i närmiljön. Några djurs och växters samspel med varandra och deras anpassningar till miljön.

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt samt namn på några vanligt förekommande arter.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Fältstudier, observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och andra uttrycksformer.

Några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.

Eleven medverkar i att beskriva samband i naturen, i samhället och i människokroppen med hjälp av några naturvetenskapliga begrepp och förklaringsmodeller.

Eleven använder information med naturvetenskaplig anknytning för att bidra i kommunikation om frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven söker svar på naturvetenskapliga frågor genom att medverka i att utföra enkla systematiska undersökningar på ett säkert sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback