Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Åk 9 Beslutsfattande och politiska idéer - Skolval

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Det är dags för val i Sverige och vi kommer också att genomföra ett skolval här på skolan. Du kommer att rösta på det parti du tycker bäst är lämpat att styra Sverige framåt. För att kunna gör a det valet blir vårt första arbetsområde därför Demokrati, politik och val.

Genomförande:

Vi kommer att varva föreläsningar med diskussioner, texter, filmer och övningsuppgifter.

Ni kommer delta i skolvalet där ni får rösta på ett parti. 

Bedömning:

Området kommer att bedömas under det pågående arbetet fortlöpande men också med ett prov i slutet av arbetsområdet. Provet kommer att testa av begrepp, faktakunskaper och att du kan reflektera över demokratibegreppet. Du kommer också få visa dina kunskaper om hur ett val går till och vad det leder till samt visa på dina kunskaper om de svenska riksdagspartierna och vad de står för.

 

Länkar vi kommer använda:

 1. Fatta Sveriges demokrati: Yttrandefrihet | UR Play
 2. Socialdemokraternas historia på 60 sekunder (sliplay.se)
 3. Kristdemokraternas historia på 60 sekunder (sliplay.se)
 4. Vänsterpartiets historia på 60 sekunder (sliplay.se)
 5. Sverigedemokraternas historia på 60 sekunder (sliplay.se)
 6. Centerpartiets historia på 60 sekunder (sliplay.se)
 7. Liberalernas historia på 60 sekunder (sliplay.se)
 8. Miljöpartiets historia på 60 sekunder (sliplay.se)
 9. Moderaternas historia på 60 sekunder (sliplay.se)
 10. https://sliplay.se/gr/play/products/975968-sveriges-riksdagspartier-socialdemokraterna
 11. https://sliplay.se/gr/play/products/975971-sveriges-riksdagspartier-kristdemokraterna
 12. https://sliplay.se/gr/play/products/975973-sveriges-riksdagspartier-sverigedemokraterna
 13. https://sliplay.se/gr/play/products/975969-sveriges-riksdagspartier-centerpartiet
 14. https://sliplay.se/gr/play/products/975970-sveriges-riksdagspartier-liberalerna
 15. https://sliplay.se/gr/play/products/975591-sveriges-riksdagspartier-vansterpartiet
 16. https://sliplay.se/gr/play/products/975972-sveriges-riksdagspartier-moderaterna
 17. https://sliplay.se/gr/play/products/975967-sveriges-riksdagspartier-miljopartiet
 18. Moderaterna – Nu får vi ordning på Sverige | Moderaterna
 19. Socialdemokraterna | Vårt Sverige kan bättre
 20. Liberalerna – För ett liberalt borgerligt maktskifte
 21. Centerpartiet - Centerpartiet
 22. Vänsterpartiet | Andra lovar – vi agerar (vansterpartiet.se)
 23. Sveriges snabbast växande folkrörelse - Sverigedemokraterna (sd.se)
 24. Alla ska med när Sverige ställer om | Miljöpartiet (mp.se)
 25. Kristdemokraterna
 26. https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/ljudfiler/demokratin-i-samhallet.mp3

Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.

Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, Sametinget, regioner och kommuner. Sveriges grundlagar.

Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.

Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter. Eleven för enkla resonemang om olika frågor med koppling till demokratins möjligheter och utmaningar.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur individer och grupper kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback