Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

5 - 6

Lekplatsen - de enkla mekanismerna

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Du kommer att få lära dig om de enkla maskinerna, samt konstruera en modell av en lekplats där minst två av dessa ingår.

Du kommer bygga en modell på lekplatsen, som ryms i en skokartong. Du måste använda minst två enkla maskiner i din modell. Tänk noga igenom vad du gillar och vad som behövs för att bygga en lekplats, till exempel favoritfärger, gungor mm. Planera och bygg så att du och dina kompisar kommer att trivas och ha kul på din lekplats.

 • Du kommer att lära dig om de enkla maskinerna: hävstången, lutande planet, skruven, kilen, hjulet och axeln, blocket.
 • Du kommer att rita en skiss, skriva en materiallista och göra en byggplanering.
 • Du kommer att bygga en modell av lekplatsen utifrån din skiss och planering.
 • Du kommer att skriva en rapport och du kommer att redovisa för klassen hur du arbetat och hur det blev.

För att bli godkänd gäller att:

Du ska genomföra uppgiften klart och skriva rapporten.När du skriver rapport är det viktigt att vara noggrann och att det du skriver presenteras klart och tydligt. Du får gärna skriva rapporten på dator. Du måste använda minst två enkla maskiner i din konstruktion och du ska kunna förklara hur de fungerar.

Du kommer att redovisa din modell och ditt arbetssätt för klassen. Du kan gärna fotografera under arbetsgången, förberedda PowerPoint presentation eller affisch, där du beskriver din modell och hur har du arbetat.

Jag kommer att bedöma:

 • ●  hur du hanterar no-sal, verktyg och ditt projekt på ett säkert sätt.

 • ●  din planering

 • ●  dina skisser

 • ●  din problemlösningsförmåga

 • ●  din användning av verktyg och material

 • ●  Lekplatsens utformning

 • ●  din rapport och redovisning.

Grovplanering:

Vecka 34: Uppstart - vad är teknik?

- Eleverna diskuterar parvis vad teknik är.

v 35: Enkla maskiner - del 1

- Vi ser film om och hittar exempel på var man kan hitta de enkla maskinerna Kilen, lutande planet samt hävstången

v 36: Enkla maskiner - del 2

 Vi ser film om och hittar exempel på var man kan hitta de enkla maskinerna Skruven, hjulet samt block och talja.

v 37. Undersökning: Enkla maskiner i vår närhet

Eleverna går på jakt för att hitta enkla maskiner i vår närhet. Redovisas i en tabell.

v 38-50: Konstruktionsarbete: lekplatsen

v 38

- Gör en skiss av lekplatsen. Vad ska vara med? minst två enkla maskiner

v 39

- Gör en ritning. Vilket material behövs? Vilka mått?
  Sammanfatta i anteckningsboken. Vad gick bra? Vad är nästa steg?

v 40

- Börja konstruera lekplatsen. Sammanfatta i anteckningsboken.  Vad gick bra? Vad är nästa steg?

v 41

- Fortsätt konstruktion. Gör förbättringar. Sammanfatta i anteckningsboken.  Vad gick bra? Vad är nästa steg?

v 42

-Fortsätt konstruktionen. 

- Sammanfatta i anteckningsboken vad du har gjort. Vad gick bra? Vad är nästa steg?

v 43

-Fortsätt konstruktionen. 

- Sammanfatta i anteckningsboken vad du har gjort. Vad gick bra? Vad är nästa steg?

v 45

-Fortsätt konstruktionen. 

- Sammanfatta i anteckningsboken vad du har gjort. Vad gick bra? Vad är nästa steg?

v 46

-Börja dekorera. Sammanfatta i anteckningsboken vad du har gjort. Vad gick bra? Vad är nästa steg?

v 47

Dekorera vidare. Sammanfatta i anteckningsboken vad du har gjort. Vad gick bra? Vad är nästa steg?

v 48.

Dekorera färdigt

v 49 -v 50. Redovisningar.

v 51 Förberedelse inför vårterminen

Eleverna får skriva ner frågor och funderingar om teknik. Detta blir underlag för undervisningen på vårterminen. 

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter