Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

3

Åk 3 BILD v. 35-51

Närlundaskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. Vi kommer i ämnet bild att lära oss nya tekniker och metoder, men också utveckla sådant vi redan kan.

 

  LÄRANDEMÅL

Du ska få öva på att: 

  • skapa bilder med olika tekniker, redskap och material
  • uttrycka egna upplevelser och kunskaper i bild
  • delta i samtal om bilder t ex vad bilderna berättar
  • känna till några kända konstnärer och deras verk
  • använda dig av en teknik för att arbeta i lera

 SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 På bildlektionerna kommer du att få arbeta både enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få träna på att:

 • teckna med blyerts.
 • måla med bl.a. kritor, kol och vattenfärger.
 • bygga upp bilder med hjälp av olika bildelement som t.ex. form, linje, perspektiv, för- och bakgrund.
 • fotografera och arbeta med bilder på iPad.
 • göra collage och återanvända bilder.
 • skapa bilder som förstärker budskapet i dina egna texter.
 • jobba med lera och skapa föremål med olika material.
 • undersöka, diskutera och måla flera av de stora målarmästarnas verk.
 • titta på olika konstverk och träna på att beskriva dessa och fundera över vad de vill "berätta"(kopplat till egna erfarenheter och kunskaper).

  

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS

 

 • kunna framställa bilder utifrån olika tekniker och material
 • framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper
 • använda dig av en teknik att arbeta i lera utifrån instruktion
 • diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka varandra

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärare!

Lägg till koppling till centralt innehåll och kunskapskrav

Skapa uppgifter (i Teams eller Unikum) till arbetsområdet under arbetets gång för att skapa underlag för bedömning.

Efter avslutad period bedömer läraren elevens kunskaper i Unikum under Kunskaper.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Återanvändning av bilder, till exempel i kollage.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg.

Etiska frågor som kan uppstå vid framställning och användning av bilder i olika sammanhang.

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.

Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar normer och stereotyper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter