Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Europas sista vildmark? Koll på No åk 5

Villaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi läser om svenska fjällen och Alperna och om de olika växtzoner som finns där. Vi lär oss om hur djur och växter överlever i det hårda klimatet. Vi kommer också att diskutera människornas påverkan på naturen där och jämföra våra svenska fjäll med Alperna.

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

- Ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.

- Vad som menas med växtzoner.

- Förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur. 

- Berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna. 

 

Vi kommer att:

- Ha lärarledda genomgångar och diskussioner i grupper och helklass.

- Skriva jämförelser.

- Titta på filmer. 

- Läsa i boken.

- Arbeta med stenciler. 

 

 

Jag kommer bedöma dina kunskaper under arbetets gång. 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback