Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Slöjdens uttryck: Fulmonster

Jernvallsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 5 september 2022

Du ska sy ett fulmonster med inspiration från något barnprogram. Fulmonstret ska påminna om någon figur, men inte vara exakt lika.

Du ska träna på att formge genom att skissa ditt fulmonster och färglägga bilden.

Du ska klippa ut delar i filttyg.

Du ska sy ihop och dekorera ditt fulmonster med broderi och applikation.

Du ska träna på att sy minst två olika stygn.

Du ska träna på att följa en arbetsbeskrivning och lära dig slöjdorden som förekommer.

Du ska lägga in bild och skriva en liten text i Slöjdportfolion.


Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen.

Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback