Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Taluppfattning- Åk 9 matematik Z kapitel 1

Nynässkolan 7-9, Gävle · Senast uppdaterad: 8 september 2022

I kapitel 1 kommer du arbeta med "Taluppfattning och tals användning" och möta olika former av talsystem och beräkningar. Du kommer att fördjupa dina kunskaper kring bråk, negativa tal, potenser, kvadrater och kvadratrötter.

 

Lotta Dotzauer Pettersson                                                                          Matematik

Charlotte_margareta.dotzauer_pettersson@gavle.se                                                                                        

 Nynässkolan 7-9

 

Planering åk 9 – Taluppfattning och tals användning

 

Syfte

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Du ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Genom undervisningen kommer du ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur du kan använda dem.

 

Metod – arbetssätt – arbetsmaterial

Kom förberedd inför varje lektion med rätt material. Du ska alltid ha med penna, sudd, matematikbok och räknehäfte. Vi kommer även att arbeta ipaden i matematikinlärningen.

Vi kommer att gå igenom begreppslistan med genomgångar blandat med eget arbete i Z-boken. När vi gått igenom alla begrepp och delar så har vi tid för att repetera de delar som du känner dig osäker på. Vecka 42 kommer vi ha ett prov där du får lösa uppgifter på E nivå. Veckan efter så utmanas du med svårare uppgifter och kan där visa på en högre nivå.

Stående läxa att följa planeringen. Jobba med matematiken hemma också för att utvecklas på bästa sätt.

En gång i veckan jobbar vi med gruppuppgifter där syftet är att utveckla det matematiska språket och tillsammans lösa problem.

Ord och begrepp

Naturliga tal, hela tal, rationella tal, stambråk, periodisk utveckling, irrationella tal, reella tal,

förlängning, förkortning, minsta gemensamma nämnare, enklaste form,

motsatta tal, potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform, kvadratrot, kvadrera

 

Stöttning

Du kan få stöttning genom att vara i ett mindre sammanhang vid två tillfällen/ vecka. Där får du tid och möjlighet att befästa de moment du tycker är svåra. Ett av passen är med en matematiklärare (Erik) och ett är med speciallärare (Lotta)

Du har även möjlighet att få stöttning vid ett tillfälle/vecka i att arbeta med uppgifter som ligger på en högre nivå.  Du arbetar då tillsammans med elever från en annan klass.

Under lektionerna kommer språket och ditt sätt att utrycka dig med hjälp av matematiken att stå i fokus. Detta genom att du kommer att få anteckna viktiga ord och begrepp som du behöver i din röda bok. Varje lektionen avslutas med att du får repetera de viktigaste orden från lektionen

Filmer finns att hämta på matematikxyz.com för att du ska kunna titta på genomgångarna flera gånger

 

 

 

Tidsplan

v. 35                 1.1 Tal och beräkningar samt 

                          repetera de fyra räknesätten.

v. 36                 1.2 Räkna med bråk 

v. 37                 1.2 Räkna med bråk.

                          1.3 Räkna med negativa tal.

v. 38                 1.4 Räkna med potenser.

                          1.5 Små tal och tiopotenser  

v. 39                 1.5 Små tal och tiopotenser 

                          1.6 Räkna med tal i   

                              grundpotensform

v. 40                 1.7 Kvadrater och kvadratrötter 

                         Blandade uppgifter och repetition 

v. 41                 Blandade uppgifter och repetition

v. 42                 E-prov på tisdag

v. 43                 D till A-prov på tisdag

 

 

 

 

Hur visar du vad du lärt dig - bedömning

Kom väl förberedd inför alla lektioner och deltaga aktivt har du en extra möjlighet att visa vad du kan.

Muntliga gruppuppgifter där du får träna på att uttrycka dig.

Korta diagnoser som är till främst för att du ska se vad du behöver träna på. 

Ett skriftligt prov med uppgifter på E nivå v. 42

Ett skriftligt prov med uppgifter på C-A nivå tisdag v. 43

 

 


Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt talens användning i matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Matematiska lagar och regler samt deras användning vid beräkningar med tal i bråk-, decimal- och potensform.

Metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1
Uppgift 2