Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik åk 9 - Kapitel 1 (9B)

Nynässkolan 7-9, Gävle · Senast uppdaterad: 29 september 2023

I kapitel 1 kommer du stöta på vad olika tal kallas, att räkna med bråk, negativa tal, potenser, små tal som tiopotenser, stora tal som tiopotenser, tal i grundpotensform och kvadratrötter.

 

Sofia Ross                                                                       Matematik

sofia.ross@gavle.se                                                                                                                   

Nynässkolan

 

Planering åk 9 – Kapitel 1 Taluppfattning och tals användning

 

Syfte

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)
 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Syftet med kapitel 1 är att få en djupare förståelse i taluppfattning och hur vi använder olika tal i beräkningar och uttryck.

Metod – arbetssätt – arbetsmaterial

Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.
Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.
Vi kommer att jobba extra med problemlösning där ni kommer att få återkoppling på era lösningar.
Vi kommer att jobba både med och utan digitala verktyg.

Viktigt att ha med sig varje lektion:

 • Matteboken
 • Räknehäfte
 • Penna
 • Sudd
 • Ipad


Ord och begrepp

N = naturliga tal       Z = hela tal       Q = rationella tal        R = reella tal       (Irrationella tal)

 

MGN = minsta gemensamma nämnare

Bråkräkning addition

Bråkräkning subtraktion

Bråkräkning multiplikation

Bråkräkning division

Potenser          bas            exponent


Tiopotenser

Grundpotensform


Kvadratrot


Stöttning

 • Arbetsblad för att träna extra.
 • En till matematiklärare på någon lektion i veckan - möjlighet till att sitta i liten grupp.
 • Speciallärare i matematik kopplad till varje lektion.
 • Filmer till varje avsnitt för att få en extra genomgång.

Tidsplan

Hur visar du vad du lärt dig - bedömning

 • Skriftligt prov uppdelad på två tillfällen (först E-prov sedan D-A-prov).
 • Muntliga och skriftliga redovisningar under lektionerna.
 • Skriftlig och muntlig inlämning av lösning till en problemlösningsuppgift.

 

Filmer:


Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt talens användning i matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Matematiska lagar och regler samt deras användning vid beräkningar med tal i bråk-, decimal- och potensform.

Metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån olika situationer och ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Problemlösningsuppgift A (v.37)
Problemlösningsuppgift B (v.38)
Problemlösningsuppgift C (v.39)
Problemlösningsuppgift D (v.43)

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback