Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSYPSY01

Psykiatri 1

Mjölby Vuxenutbildning, Mjölby · Senast uppdaterad: 18 augusti 2022

Kursen Psykiatri syftar till att du ska ha kunskaper om olika psykiatriska diagnoser och behandlingsmetoder. Dessutom ska du få förståelse för hur stigmatisering uppstår och vikten av ett professionellt bemötande i olika typer av verksamheter.

 

Vad 

Varför 

Hur o När

Examination 

Historik 

Orsak och synen på psykiska sjukdomar 

Psykiatrins historiska utveckling vad gäller kunskap, människosyn och organisation.Synen på psykisk hälsa och ohälsa samt hur stigmatisering uppstår och hur den kan hanteras.Frisk- och riskfaktorer samt förklaringsmodeller till hur psykisk ohälsa uppstår utifrån evidensbaserad kunskap.Synen på psykisk hälsa och ohälsa samt hur stigmatisering uppstår och hur den kan hanteras.

Grupparbete 

 

Olika diagnoser, Behandling och bemötande 


Kriser 

Vanligt förekommande psykiska sjukdomar, däribland stressrelaterade sjukdomar, depression, ätstörningar, ångesttillstånd hos äldre och yngre, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och deras prevention, diagnostik, behandling, omvårdnad och återhämtning.

Bemötande och förhållningssätt inom psykiatrisk vård och i brukarens hemmiljö utifrån evidensbaserade metoder.

Kriser och krishantering.

Föreläsningar

Övningsupp.

Filmklipp

Prov 

Lagar och organisation 


Omsorgsprocessen

Lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten såsom hälso- och sjukvårdslagen och  lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Riktlinjer och förhållningssätt utifrån brukarens behov och rätten till självbestämmande, integritet och relationer vid arbete i brukarens hemmiljö.

Psykiatrins möjligheter till stöd i form av resurspersoner, olika boenden och boendestödsverksamheter samt betydelsen av sysselsättning.

Omsorgsprocessens olika steg och innehåll med planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde.Personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten.

 

 

 

Föreläsningar

Övningsupp.

Filmklipp

Inlämning


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback