Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6

HT 2022 - Åk 6 - Klass 6A - Hållfasta och hållbara broar - V. 34 -50

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Material är de ämnen och blandningar som har olika egenskaper vid olika temperaturer. Egenskaperna såsom tryckhållfasthet, draghållfasthet, hårdhet och elasticitet avgör vad materialet passar att användas till. Saker som inte får gå sönder utformas med tanke på hållbarheten, så att det inte uppstår några svaga punkter.Det som avgör om ett föremål håller eller går sönder är vad föremålet är gjort av, vilken form det har och vad det utsätts för.

Syfte:

 

Att fördjupa dina kunskaper i hur man skapar och bygger hållfasta och hållbara konstruktioner. Du ska känna till betydelsen av viktiga begrepp bland annat hållfasthet, hållbarhet, hårdhet, fackverk, elasticitet, armering, korrugering, fundament, brospann och så vidare.

 

Tidsperiod:

v. 34 – 50

 

Ni kommer att fördjupa era kunskaper inom temat “hållfasthet och hållbarhet”, vi kommer att gå igenom:

 • en kort teoretisk genomgång om hållfasthet och hållbarhet
 • viktiga begrepp
 • några filmer om de viktiga begrepp, byggprinciper och olika brotyper

Arbetsuppgifter

1. V.34 - V.45

Att konstruera och bygga en bro (parvis) eller i en grupp av tre elever, där använder ni olika material bland annat (kartong, spaghetti, glasspinnar, grillpinnar och sugrör).

Bron ska byggas enligt följande mått:

Längden: mellan 20-30 cm

bredden: 12 -18 cm

höjden: 20-30 cm

 

OBS: Inga metal stänger eller träbitar får användas!

2. V.34 - V.45

Att skriva en teknisk rapport:

Det veckovisa arbetet kommer att dokumenteras, tillsammans med beskrivning av materialval, problem som uppstår och lösningar. En bild som visar den färdiga bron måste infogas i rapporten tillsammans med en skiss till hur bron ska se ut ungefär innan arbetet med den börjar.

3. V.46 - V.47

Att göra en presentation om er bro i världen. Presentationen innehåller följande:

 • Faktatext om er bro och beskrivning av brotyp (ta reda på så mycket som möjligt om den typen av broar från (biblioteket, Internet). 
 • Faktatext om er bro i världen där ni beskriver vilken typ av bro är den samt brotypens historia och utveckling (ta reda på så mycket som möjligt om den typen av broar från (biblioteket, Internet).  
 • Källor för både faktatexter och bilder.

4. V. 48 - V.49

Bron kommer att testas för att se hur stark och stabil är den och hur mycket vikt den tål och håller, vi kommer också att välja den snyggaste bron.

 

Vad ska du kunna:

 • fördjupa dina kunskaper i temat "hållfasthet och hållbarhet" och känna till betydelsen av viktiga begrepp bland annat hållfasthet, hållbarhet, hårdhet, fackverk, elasticitet, armering, korrugering, fundament, brospann och så vidare.
 • kunna olika typer av broar
 • kunna rita en enkel skiss.
 • kunna bygga en stark och stabil bro av valda material enligt måtten.
 • få inblick i tekniska konstruktioner och känna till hur fackverkskonstruktion fungerar
 • träna på att skriva en teknisk rapport
 • träna praktisk på problemlösning, skala, samarbetsförmåga.

 

Lycka till!


Läroplanskopplingar

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.

Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.

Hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel skal, armering och fackverk. Material som används i hållfasta och stabila konstruktioner.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Eleven ger exempel på tekniska lösningar och beskriver på ett enkelt sätt några av deras för- och nackdelar för individ och miljö samt hur de har förändrats över tid.

Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett delvis genomarbetat sätt. I arbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback