Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Litteraturhistoria

Ornäs skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 18 augusti 2022

- Håll dig undan, Sancho Panza! skrek han. Jag ska strida mot dem! - Men... ers nåd, det är ju bara väderkvarnar! ropade Sancho Panza. Från vilket världskänt verk kommer dessa rader? Vi kommer under några veckor att lära oss mer om litteraturhistoria. Vi börjar i medeltiden och jobbar oss framåt.

Upplägg

Vi avslutade vårterminen genom att påbörja arbetet med litteraturhistoria och nu under höstterminen startar vi upp arbetsområdet igen. Vi kommer att gå genom några av litteraturhistoriens olika tidsepoker som börjar i den tidiga antiken. Vi kommer att ta oss från medeltiden till modernismen. Under tiden som vi tar oss genom de olika epokerna kommer vi också jobba med mindre uppgifter. Dessa uppgifter är det meningen att ni ska göra på lektionstid. Hinner man inte får man dock göra den hemma eller på läxhjälp. Arbetsområdet kommer att avslutas med en lite större uppgift (se uppgiftsformulering nedan). När examinationsuppgiften ska vara klar kommer vi överens om senare.

 

Under lektionstid kommer vi att blanda föreläsningar med text samtal kring texter samt se några kortare filmer. Föreläsningarnas huvudsakliga syfte är att titta närmare på epokernas identitets- och samhällsföreställningar och hur detta visar sig i litteraturen. Vi kommer lära känna några kända författare från varje epok och de verk som de skrev.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.

Eleven skriver olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för enkla resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också grundläggande kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett i huvudsak fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven skriver olika slags texter med relativt god språklig variation, fungerande struktur och innehåll samt relativt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt och visar god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för utvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven söker och väljer med relativt god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven söker och väljer med god säkerhet information från olika källor och presenterar informationen på ett väl fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar. Eleven för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Att hänvisa
Uppsats litt his
Examination litteraturhistoria

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback