Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

Focus On You w. 33-36

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 22 augusti 2023

These very first weeks we will focus on you quite a lot. We will also read about and listen to stories about other people and their narratives!

To practice

Listening

Speaking 

Reading

Writing

 

Final assignment

Scar story – a personal narrative about yourself

 

Material

Blueprint A

Other material will be placed in a log (lärlogg) called "Focus On You .w 33-36"


Läroplanskopplingar

Aktuella och bekanta ämnesområden, även med anknytning till samhälls- och arbetsliv och till elevernas utbildning.  

Talad engelska i varierande tempo, även med inslag av sociolektal och dialektal variation, och texter, från olika medier. 

Talad engelska och texter som är berättande, förklarande, diskuterande, argumenterande och rapporterande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel intervjuer, reportage, manualer och enklare populärvetenskapliga texter. 

Strategier för att uppfatta detaljer och dra slutsatser om innehåll och budskap, till exempel genom att visualisera, associera, återberätta, förutse innehåll och ställa sig frågor.  

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna berättar, återger, förklarar, motiverar sina åsikter, värderar  och diskuterar.  

Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i  elevernas egen produktion och interaktion.  

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera och precisera samt för att skapa struktur och anpassa kommunikationen efter syfte,  mottagare och sammanhang.  

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.  

Matriser i planeringen
Focus On You w. 33-36
Uppgifter
Scar Story

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback