Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

9

9E, v33-46, kemi, HT2022

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Kemi Åk 9 Kursen behandlar Periodiska Systemet, Metaller och elektrokemi. Vi lär oss om hur olika ämnen binder till varandra, hur det periodiska systemet är organiserat och vad det är för skillnad på ädla och oädla metaller. Kursen avslutas med ett kemi/biologiprojekt med miljötema.

Lärandemål:

Periodiska systemet:

  • Kunna med ord eller bild beskriva hur en atom är uppbyggd, kärnpartiklarna protoner och neutroner och elektroner samt deras laddningar
  • Kunna använda det periodiska systemet som verktyg för att gruppera atomslag
  • Veta skillnaden mellan atom- och molekyl samt grundämnen och kemiska föreningar
  • Kunna förklara varför vissa ämnen bildar jonföreningar och andra bildar molekylföreningar

 

Metaller:

  • Förstå vilken betydelse olika metaller och legeringar har för människors levnadsvillkor
  • Kunna resonera kring lokala och globala konsekvenser som användning av metaller får för miljö och hälsa samt argumentera för metallåtervinning
  • Kunna beskriva olika faktorer som gör att metaller korroderar
  • Kunna ge exempel på hur man skyddar järn mot rost
  • Veta skillnaden mellan en ädel och en oädel metall

 

Material:

  • Kunna argumentera och resonera kring olika miljögifters kemiska och biologiska egenskaper

Planering

Vecka

Arbetsområde

Onsdag

Torsdag

Läsanvisning Spektrum Kemi

34

Periodiska systemet

Repetition av åk 7 och 8, Världens Byggstenar del 2

Demonstration undersökning av alkalimetaller

 

s. 342-349

35

Periodiska systemet

Läxförhör 1, Periodiska systemet – grupper och perioder, atomnummer, elektronskal

Arbetsblad

s. 350-355

36

Periodiska systemet

Temadagar

Temadagar

 

37

Metaller

Läxförhör 2, Molekyl och jonbindningar

Lab Att skilja på jon- och molekylföreningar

s. 315-322

38

Metaller

Läxförhör 3

Metallbindningen

s. 323-328

39

Metaller

Introduktion metaller, film metaller (18 min)

Lab bränna metallsalter

s. 332-333

40

Metaller

Eget arbete 12.1-12.2

 

Eget arbete 12.3-12.4

s. 329-331

40

Metaller

Lab L12 Metaller i syra

 

Läxförhör 4, Lab elektrokemiska spänningsserien

 

41

Material

Lab elektrolys av kopparsulfat Korrosion och korrosionsskydd

 

Läxförhör 5

s. 279-307

42

Material

Repetition in för prov

 

Kap 11 eget arbete

 

43

Material

Lab blyackumulatorn

 

Prov 

 

45

 

Miljöprojekt

 

Miljöprojekt

 

46

 

Miljöprojekt

 

Miljöprojekt

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet visualiserat med hjälp av partikelmodeller. Grundämnen, molekyl- och jonföreningar samt hur ämnen omvandlas genom kemiska reaktioner. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Några produkters livscykler och påverkan på miljön.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De kemiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör kemi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven visar mycket goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.

I frågor som rör miljö och hälsa för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med god naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör kemi och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra välutvecklade resonemang utifrån frågeställningarna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter