Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Pedagogiska Planering, HT 2022, dari/ farsi, v 35-51

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 28 augusti 2022

Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Arbetsområde

Tala, läsa, skriva 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

  • Ml
    Syfte förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • Ml
    Syfte förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Ml
    Syfte förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Konkretiserade mål för eleven

Att kunna läsa, uttala och skriva på sitt modersmål och jämföra med svenska språket.

Att kunna läsa olika barnböcker och kunna förstå och tolka texter.

Att kunna använda digitala verktyg för modersmålsutveckling.

Undervisning och arbetsmetoder

Jag kommer att använda både traditionella och digitala undervisning på modersmålsundervisning.

Vi kommer att lyssna på polyglott, lyssna på persiska/ dari sagor och diskutera budskapen.

Vi kommer att skriva olika texter.

Vi kommer att titta på kortfilmer och läsa olika texter.

Vi kommer att läsa olika barnböcker.

Eleven har uppnått målen när...

Eleven kan uttrycka sig enkelt i skrift. 

Eleven kan grundläggande regler för skriftspråk och kan stava ord som eleven själv ofta använder.

Eleven kan jämföra och resonera modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, sagor och sägner från områden där modersmålet talas. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning till olika mottagare. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.

Samtal om egna och andras upplevelser samt om vardagliga företeelser och händelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback