Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Problemlösning

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Du ska träna på att lösa matematiska problem med hjälp av stödmall och genom olika uttrycksformer. Även använda en modell för din presentation av lösningen.

Syfte:

Få en ökad förståelse för vad ett matematiskt problem är. Även hur du kan lösa det genom olika uttrycksformer och matematiska strategier.

Lärandemål:

* Välja rätt räknesätt. 

* Visa din lösning på olika sätt.

* Kunna både muntligt och verbalt presentera din lösning på det matematiska problemet.

 

Arbetssätt:

* Enskilt, i lärpar. i lärgrupp och hela klassen.

* Använda stödmall för att leta ledtrådar.

* Prova olika uttrycksformer för att lösa problemet.

* Presentera din lösning i en given modell.

 

Bedömning:

* Hur du agerar i samspel med andra att lösa det matematiska problemet.

* Hur du förstår och använder stödmallen för att lära dig vilket räknesätt det matematiska problemet har.

* Din förmåga att använda dig varierat för att lösa problemet.

* Din förståelse för de delar den givna modellen har.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Obekanta tal och hur de kan betecknas med en symbol.

Proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven löser enkla problem genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven beskriver och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen
Problemlösning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter