Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Alla årskurser

Gemensam läsning av romanen Jack

Stigslunds skola, Gävle · Senast uppdaterad: 14 september 2022

Jack är den snygga och coola killen, som är grym på innebandy och får alla tjejer han vill ha. Freja har en lite för stor näsa, en rosa stickad mössa och tycker om att titta på sälar. De är ett omaka par på papperet, men när de träffas i ett badrum på en fest kan ingen av dem värja sig. De faller handlöst för varandra och allt känns helt rätt. Men så hinner Jacks förflutna ikapp dem.

 

Läsplan för romanen ”Jack”

av Christina Lindström

Vi kommer under höstterminens första period att läsa romanen ”Jack”. Varje onsdag kommer vi att arbeta med både muntliga och skriftliga uppgifter kopplade till romanen.

 

Lästempot blir som följer:

Ondag vecka 37 startar läsningen med en inledande uppgift.

Onsdag vecka 38 läsning till och med sidan 67

Onsdag vecka 39  läsning till och med sidan 132

Onsdag vecka 40  läsning till och med sidan 200

Onsdag vecka 41 ska boken vara utläst.

 

 

Det är viktigt att du följer det givna lästempot. Läs varken fortare eller långsammare. Till varje läsdatum ska du ha förberett dig så mycket att du kan genomföra uppgifter av olika slag om texten ni läst. Det betyder att du ibland behöver gå tillbaka och repetera det du läst för att minnas innehållet bättre. Skriv anteckningar om det du läst (läslogg). Bara av att du skrivit ned saker kommer du att minnas dem bättre och vid vissa uppgifter vi gör om boken kommer du att få använda din läslogg.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Sammanfattning av texter.

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i berättande och poetiska texter. Bildspråk, gestaltningar, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Att jobba med en roman muntligt och skriftligt
Uppgifter
Podd om romanen Jack
Jack till sidan 200
Boksamtal i grupp
Skriftlig analys av romanen Jack s. 67
Introduktion av romanen Jack
Loggbok måndag den 19/9
Introduktion till romanen Jack
Sammanfatta innehållet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback