Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8 - 9

Fysik åk 9 - Mekanik och energi

Årstaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

I detta arbete kommer vi att arbeta med energiformer och energiomvandlingar, med tyngdpunkt på mekanisk energi och arbete. Vi arbetar med begrepp som energiprincipen, energiomvandlingar, effekt, verkningsgrad samt mekaniska begrepp som tröghet och luftmotstånd. I detta arbetsområde får du också möjlighet att jobba vidare med dina kunskaper om krafter. Hur saker och ting rör sig och varför det gör det. T ex fritt fall, luftmotstånd, tröghet

Elevens mål

Kunna, förstå, förklara och utveckla resonemang runt följande:

  • krafter
  • rörelse
  • acceleration
  • tröghet
  • arbete
  • effekt
  • energi

 

Planering

Vecka

 Helklass

Halvklass

Övrigt

34

Introduktion:

Energibegreppet och energiprincipen,  energiomvandlingar

Boken: s. 266, 268-269, (270-273 bilder och diagram), 276-277

 Sluttande plan och lägesenergi

 

35

Hastighet och tröghet 

Boken s.200–203, 205 (206)                 

Tröghet friktion

Dynamometer + lådor

Veckans moment

36

Repetition s. 200-203, 205

Fritt fall, kaströrelse

Boken: s.208–211

Ev förberedelse inför Grönan

 

37

Tema

Praktisk fysik

 

Lekplatsfysik

Gröna Lund Fysik

Torsdag 15/9

38

Arbete och mekanikens gyllene regel

Boken s.220–223

Arbete – effekt och energi

Boken: s.224 – 227

Labbrapport Gröna Lund

 

Veckans moment

39

Repetition

Instuderingsuppgifter

 Prov: DIGIEXAM

 

 

 

Bedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

  • Redovisningar, diskussioner och genomgångar
  • Läxor, uppgifter och laborationer
  • Prov

Läroplanskopplingar

Fysikaliska förklaringsmodeller av jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Energins flöde och oförstörbarhet samt olika energislags kvalitet. Olika typer av energikällor samt deras för- och nackdelar för samhället och miljön.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar samt hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Några instrument för att mäta fysikaliska storheter, till exempel kraft och ström. Användning av mätvärden i enkla beräkningar, till exempel beräkningar av densitet och hastighet.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Sambandet mellan undersökningar av fysikaliska fenomen och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De fysikaliska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör fysik. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör energi, teknik och miljö.

Matriser i planeringen
Fysik åk 9 - Mekanik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback