Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska Champ 4

Elundskolan, Köping · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

På årskurs 4 i engelska, arbetar vi med att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska. Vi använder läromedlet Champ 4, Bingel, samt tittar på kortare filmer, spelar spel, gör olika pratövningar m.m.

Vad du ska utveckla:

  • Du ska utveckla din förmåga i tal och skrift i engelska
  • Du ska öka ditt ordförråd
  • Du ska lära dig om hur livet ser ut för dem som bor i något av de engelskspråkiga länderna och också ta del av olika dialekter

Så här jobbar vi:

  • Vi arbetar tillsammans, enskilt och i grupp 
  • Vi tränar digitalt med hjälp av Bingel, learnenglish.britishcouncil.org, elevspel mm
  • Vi uppmuntrar varandra att våga prata och skriva
  • Vi lyssnar på engelska texter/ljudfiler, sånger och filmer.
  • Vi läser, översätter och skriver olika sorters texter och samtalar i grupp
  • Vi lär oss om hur människor i engelsktalande länder lever, vad de har för traditioner, matvanor m.m.
  • Vi övar grammatik

Kunskapskrav:

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska och enkla texter från olika medier

Eleven kan redogöra för innehåll och förstår budskap i det den hört eller läst.

Eleven kan formulera sig muntligt och skriftligt på ett begripligt sätt.

Eleven känner till något om hur människor lever i länder där engelska talas.

 

Vi kommer att bedöma:

       ...ditt muntliga deltagande på lektionerna.

       ...ditt arbete med skriftliga uppgifter.

       ...muntliga och skriftliga förhör.


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion för barn och unga, även i talad eller dramatiserad form.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer samt stavning, i det språk eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Matriser i planeringen
Engelska åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback