Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Kursplanering: Engelska IA1

Duveholmsgymnasiet 4, Katrineholm · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Här nedan finner du som elev en övergripande ämnesplanering för det kommande läsåret.

Innehåll:

I ämnet Engelska kommer vi arbeta efter modellen "Intensivsvenska" vilken är den gemensamma modellen och arbetssättet inom introduktionsprogrammet. Vi kommer under läsåret blanda genomgångar, övningsuppgifter och diskussionsövningar både i grupp som individuellt. 

Lektionstid kommer att finnas följande dagar:

 • Måndagar kl 08:30-09:30 
 • Tisdagar kl 14:00-15:00
 • Fredagar kl 09:00-10:00

Vid eventuell distans kommer lektionen ske via utskickad meetslänk 

Upplägg:

Uppläger för denna kurs kommer skilja sig i klassen, en del elever kommer läsa enligt delmomenten nedan, andra kommer jobba med ämnesboken "Topup1" medan vissa kommer jobba utifrån individuella uppgifter.

 • Delmoment 1: Modul 1B - My self, v. 34 - 37
 • Delmoment 2: Modul 2B - My day, v. 38 - 41
 • Delmoment 3: Modul 3B - My space, v. 42- 46
 • Delmoment 4: Modul 4B - Food & Restaurants, v. 47 - 50
 • Delmoment 5: Buffertvecka, v. 51
 • Delmoment 6: Modul 5B - The English speaking world, v. 2 - 5
 • Delmoment 7: Modul 6B - News & Media, v. 6 - 10
 • Delmoment 8: Modul 7B - NP Practice, v. 11 - 14
 • Delmoment 9: Modul 8B - My way, v. 16 - 19

Examination: 

Examination på ämnet engelska kommer ske fortlöpande under kursens gång, du kommer att bedömas under lektionstid, via inlämningsuppgifter, diskussionsövningar och genom muntliga som skriftliga prov. 

Resurser:

Information om resurser kommer att finnas i delmomenten.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter