Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Valet 2022 - Demokrati

Fuxernaskolan 7-9, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 13 september 2022

I september går svenska folket till val. I ett demokratiskt system som vårt är det viktigt att folket vet hur landet styrs, och använder sina möjligheter att påverka. Hur går det till? Hur gör man? Vad gör egentligen våra folkvalda politiker? I detta arbetsområde kommer du att få insikt i och förståelse för det svenska parlamentariska systemet.

År 7:

Saker att gå igenom och kunna

Ordkunskap

Ideologier (shk a4077), politik (shk a5790) och statsskick (shk a902) (shk a8343). 

Grundlagar (shk a759)

Riksdag (shk a967) och regering (shk a104)

Region (shk a106) och kommun (shk a242) (I mån av tid. Kommer annars i år 8)

 

År 9:

Saker att gå igenom och kunna

Repetition från tidigare år.

Genomgång av läget inför valet. (shk a590)

Vilka partier kan samarbeta med varandra? (shk a279)

Blockpolitik (shk a1497)

Vem röstar på vilket parti?

Analys av valaffischer. (analysmodell i shk, Gleerups a1971)

Koppla ideologi och politik till valaffischerna.

Resonemang kring ideologi/politik och aktuella valfrågor.

 

Länkar

SVT Nyheter

Väljarbarometern på svt.se

Pussla ihop Sveriges regering på svt.se

Väljarbarometern uppdaterade siffror inför valet

Valresultat 2022: Riksdag, Region, Kommun

Valkompassen - Test du kan göra för att få reda på vilket parti som tänker som du

 

Novus Väljarprofiler

Novus Sakfrågor

 

Valet 2022 på riksdagen.se

 

Val 2022 på val.se

 

Valresultat på svt.se (kan ses efter valet den 11 september)

 

 

Vad krävs för godkänt för år 9?

 

Vilka partier ska vara med i partipresentationen? (År 9)

 

Att resonera

Fyra olika sätt att börja...

 

Allt vi gått igenom (År 9)


Läroplanskopplingar

Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige.

Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter. Eleven för enkla resonemang om olika frågor med koppling till demokratins möjligheter och utmaningar.

Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
År 9: Partipresentation
År 7: Ordkunskap
År 7: Minikoll 1 - Bra med demokrati
År 7: Bra och dåligt med en ideologi
År 7: Beskriv Sverige
År 7: Partier och ideologier