Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Non-Violence Project

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Du kommer att få designa en egen Non-Violence skulptur samt analysera din färdiga design. Du ska även prova att göra en omöjlig figur.

Syfte/n för arbetsområdet:

Se utdrag från läroplanen.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Se utdrag från läroplanen.

Kunskapskrav

Se matris.

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat projekt ska du kunna utveckla en idé och genomföra den. Du ska kunna motivera val av färger, motiv och eventuella symboler. Du ska även skriva en kort analys där du reflekterar över ditt eget arbete samt motivera var din skulptur ska placeras.

Undervisning och bedömning

Du kommer först att få en genomgång om vad Non-Violence står för.

Du kommer att få ta del av inspirationsmaterial och instruktioner.

Du ges möjlighet att prova dig fram innan du gör din slutgiltiga design.

Du kommer att få välja en låt som betyder något för dig. Du kommer att få ta del av exempel på hur en kan omsätta tolkningen till en serie.

Du kommer att bli bedömd på idéskapande, genomförande och analys. Processen är i fokus men även din din slutproduktion.


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.

Presentationer av eget bildskapande från idé och process till slutgiltigt resultat.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Eleven framställer olika typer av bilder med delvis genomarbetade uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang så att budskapet framgår.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Eleven utvecklar i viss utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och andra uppslag. Utifrån syftet med bildarbetet väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.

Matriser i planeringen
kunskapskrav för bild 7-9
Uppgifter
Non-Violence PowerPoint och tillhörande uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback