Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 3

Knopp ht 2022 vt 2023

Förskolan Igelkotten, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 15 september 2022

1-2 åringar går på Knopp en dag i veckan. Vi är ute 1-2 timmar.

Nuläge - var är vi?

Många i knoppgruppen har redan gått en eller två terminer.  Vi kommer göra ett nytt spår som går från förskolan till skogsdungen. 

Mål och syfte - vad vill vi uppnå och varför?

Vårt syfte är att Knopparna ska känna sig trygga och lära känna sin närmiljö. Målen är att barnen får en positiv utevistelse, får känna upptäckarglädje genom lek och samhörighet och gemenskap i gruppen. 

Varför ska vi jobba mot dessa mål?

Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik  i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

Genomförande - Hur gör vi?

Under hösten och våren har vi utflykt utomhus en gång per vecka. Vi kommer gå till den lilla skog dungen utanför förskolans gård. Alla barn har ryggsäck med sig med litet fika i. Vi går ett spår på vägen där det finns olika djur med tecken till bilder samt sångerna. 

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera barnens lärprocesser i barnens lärloggar på Unikum. Detta ska sedan kopplas till denna planering. 

Resultat, reflektion och analys 

Vi kommer löpande att diskutera friluftsskolorna på våra planeringar. Vi observerar och lyssnar på barnen för att få veta vad de tycker och få idéer på fortsättning. 

De ansvariga reflekterar kontinuerligt under terminen. Analys görs i slutet av terminen inför planeringsarbetet kommande termin.

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback