Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Engelska

·

Årskurs:

F - 3

NO - Kroppen

Hagaskolan, Kungsör · Senast uppdaterad: 18 september 2022

I det här temaområdet kommer du få lära dig mer om kroppens funktioner och hur hälsan påverkar oss.

Inledning

I det här området kommer eleverna få lära sig om kroppen och kroppens funktioner. Eleverna kommer också få lära sig om hur hälsan påverkar oss och vad vi kan göra för att må bra, samt hur sömn, motion och hygien påverkar oss. 

 

Mål

 • Vi ska lära om kroppens olika delar på svenska och engelska.
 • Vi ska lära oss om några organ och deras funktioner. 
 • Vi ska lära om kroppens fem sinnen; syn, hörsel, känsel, lukt och smak. 
 • Vi ska kunna berätta vad kroppen behöver för att må bra och hur sömn, motion och hygien kan påverka människan. 

 

Förmågor

 • Kommunicera 
 • Läsa 
 • Skriva
 • Berätta
 • Beskriva och förklara
 • Dokumentera 
 • Rita/färglägga 
 • Konstruera/Bygga 

 

Expertord: syn, hörsel, känsel. lukt, smak, lungor, nervsystem, hjärta, hjärna, njurar, kroppsdelar (på svenska och engelska), sömn, hygien, hälsa, matvanor, motion, organ. 

 

Undervisning

 • Arbetet kommer pågå i ca. fyra-fem veckor.
 • Vi kommer använda oss av sex-fältare (hjärna/nervsystem, hjärta, lungor, njurar, skelett, muskler) 
 • Eleverna kommer få se filmer om kroppen och organen.
 • Eleverna kommer få bygga skelett med hjälp av naturmaterial.
 • Eleverna kommer få läsa texter och färglägga.
 • Eleverna kommer få rita av sin egen kropp.
 • Eleverna kommer få placera ut kroppsdelar och organ. 
 • Eleverna kommer få uppleva sammanhang med hjälp av sinnena.
 • Eleverna kommer få dokumentera sina upplevelser. 
 • Eleverna kommer få arbeta enskilt, i par och och i grupp. 
 • Arbetssätt vi kommer använda oss av är: cirkelmodellen/genrepedagogiken, EPA, kooperativa övningar, bildstöd. (inprint) 

 

Bedömning

Se bedömningsmatrisen. 

 

Material

Inprint filer finns bifogade.

Filmer: sli.se Uppdrag kroppen, Pick and colour avsnitt: body 

Häften, mini-wihiteboardstavlor, pennor, papper, naturmaterial. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Några av människans organ, deras namn och översiktliga funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, värme, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Tema - Kroppen
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback