Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

No år 2-3 Kraft, Rörelse och Friktion

Långåsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Tyngdkraft, friktion, jämvikt och rörelse på lekplatsen och på skolgården.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under arbetet med Kraft, Rörelse och Friktion kommer du utveckla din

Kommunikativa förmåga då du samtalar, diskuterar och uttrycker dina åsikter i klassen
Analysförmåga då du beskriver orsaker och konsekvenser som påverkar vid Kraft, Rörelse och Friktion
Metakognitiva förmåga då du reflekterar och har omdömmen om Kraft, Rörelse och Friktion

Begreppslig förmåga då du efter undervisning känner till begreppen:

  • Kraft
  • Rörelse
  • Jämvikt
  • Balans
  • Tyngdpunkt
  • Stödyta
  • Friktion
  • tyngdkraft

Bedömning - vad och hur

Efter arbetet med Kraft, Rörelse och Friktion visar du genom skrift/ i samtal och diskussioner att du känner till tyngdkraft, rörelse, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Du gör enkla undersökningar som dokumenteras och i samtal tillsammans med klasskamrater gör du jämförelser med dina egna och andras resultat.


Läroplanskopplingar

Tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion som kan upplevas och observeras vid lek och rörelse.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter