Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

9C Muntlig presentation av artist/grupp med bild- och ljudstöd: ht 2022 v. 34-38

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 12 september 2022

I det här arbetsområdet skall du presentera en artist/grupp för din klass. Du skall på egen hand söka information om artisten/gruppen, som sedan presenteras muntligt på ett kreativt sätt inför din klass. I arbetsområdet kommer vi att träna många förmågor i ämnet svenska. Vi ser fram emot många lärorika, intressanta och idérika presentationer. Bildkälla: (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Jockeberg.jpg/576px-Jockeberg.jpg)

Uppgift

1. Välj valfri artist eller grupp

2. Sök information om artisten/gruppen, (hitta gärna något unikt som väcker lite intresse)

       - Barndom, uppväxt

       - Familj

       - Ekonomi

       - Musiken (låtar/skivor/föreställningar/konserter/musikvideo/etc)

       - Musikalisk bakgrund (utbildning/spelat med andra artister el. grupper/etc)

       - Skrivit en bok? Spelat in film? Tv-serie? Annat?

       - Unikt: Känd för något speciellt, t.ex. en händelse? Personligheten? Utseende och/eller klädstil? 

3. Välj ut en låt som artisten/gruppen gjort. Tolka textens innehåll: tema, motiv och budskap.

4. Koppla ihop innehållet i artist/grupps artisteri med den tid som de är verksamma i. Jobba även med att försöka koppla varför gruppen/artisten skriver om det som de/den gör. 

5. Sammanställ informationen och skapa en kreativ och bra redovisning med röd tråd, via PP med anteckningsfunktion som stöd, film och stödord på kort, annat.

6. Öva på din redovisning, testa tekniken så att det fungerar på ett bra sätt.

7. Presentera ditt arbete för klass (examination)

Examination v.37 och v.38

Examinationen ska innehålla: 

 • Fakta om artisten/gruppen
 • Bilder (Obs! Med källhänvisningar!)
 • Spela upp delar från vald låt (gärna med rörlig bild)
 • Visa delar från låttext och tolka dess budskap utifrån egna erfarenheter
 • Presentera genre och det tidstypiska i musiken och texten
 • Presentation av ditt ämne på ett sätt som skapar intresse! Hur gör du detta? Försök att vara personlig! 
 • Längd på presentationen, ca.5-10 min (inte längre än 10 min!!)

Redovisningsordning

Måndag v 37 Elias, Benjamin, Melvin, Tyra, Ludde

Onsdag v 37 Lovisa, Max, Carl, Viktor, Maja, Michaela

Måndag v38 Ebba, Hannah, Gustaf, Liam, Albin

Onsdag v38  Tuva, Signe, Tindra, Tilde, Astrid,

Fredag v38  Milia, Lowa, 

 

Tidsplan

v.34

mån 22/8: Presentation av arbetsområdet + genomgång texttolkning + Välj valfri artist eller grupp (ej samma som någon annan i klassen)

ons 24/8: Sök information om din artist/grupp. Kom ihåg att hitta något unikt, spännande eller självupplevt med artisten/gruppen.

fre: 26/8: Fortsätt söka information. Vilken genre (musikstil) och vilken tid tillhör din artist/grupp? Hur kan du koppla artisten/gruppen till det tidstypiska? (vad hände/var viktigt i världen/samhället när musiken skrevs? Hur syns det i texterna?)

v.35

mån 29/8: Välj en låt som framförs av artisten. Tolka textens innehåll: tema, motiv och budskap.

ons 31/8: Gör klart din tolkning av låttexten + koppla till egna erfarenheter: har du träffat artisten? Vilka känslor och tankar får du när du lyssnar på musiken och texterna?

fre 2/9: börja förbereda din presentation (bestäm hur du vill redovisa och förbered din PP).

 

v.36

mån 5/9: Gör klart din presentation och börja träna

ons 7/9: Träna på din presentation. Revidera din presentation (lägg till/ta bort/ändra)

fredag 9/9: ej lektion vandring

v.37-38 Muntliga presentationer

 

 

Metod för Låtanalys [ https://lektionsbanken.se/lektioner/analysera-en-lat/ ] 

Struktur och hjälpfrågor:

 • Berätta något om upphovsmannen.
 • Berätta vad texten handlar om.
 • Vad är textens motiv eller tema? (mord, brusten kärlek, politik, krig, fattigdom, sex, droger, döden) Om du skulle beskriva vad låten handlar om med ett eller två ord, vad skulle det då vara? Motivera varför (välj inte något ord i låttiteln) med hänvisningar till texten.
 • Hur reagerar du när du hör låten? Beskriv dina känslor och varför du reagerar på det viset.
 • Finns det några viktiga rader eller fraser som du tycker är extra viktiga?
 • Några rader eller fraser artisten tycker är särskilt viktiga (betoning)?
 • Hittar du några mönster i texten? (rim, anaforer, alliterationer, upprepningar, metaforer eller liknelser)
 • Försök sätta in texten i ett samhälleligt sammanhang. Finns det några sociala/politiska/historiska orsaker till att den gjordes? Behandlar den något samhällsproblem eller beskriver den någon historisk händelse?
 • Vad är textens budskap? Vad vill låtskrivaren säga? Motivera ditt svar genom att ge exempel från texten samt styrk med egna argument där du förklarar dina tankar. Försök koppla upphovsmannens syfte med texten. Är låtskrivaren pacifist och därför skriver en låt om att krig är skit? Vill artisten uppmärksamma mobbning?
 • Koppla texten till dina egna erfarenheter och tankar om ämnet/temat/budskapet.

 

 

"Jag kan inte ens gå
Utan din luft i mina lungor
Jag kan inte ens stå
När du inte ser på
Och genomskinlig grå
Blir jag
Utan dina andetag"


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Sammanfattning av texter.

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.

Matriser i planeringen
LGR 22 Svenska Att presentera muntligt, Grupp/artist
Uppgifter
Ladda upp din färdiga pp här
Din artist/grupp och låt