Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6 - 7

Lek och rörelse ÅK6-7 v. 34-36

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

I det här momentet skall ni få chansen att utföra olika typer av aktiviteter som utvecklar era allsidiga rörelseförmågor utefter feedback. Huvudfokuset kommer framförallt att ligga på lekar och spel både utomhus samt inomhus.

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Undervisningen i ämnet I&H, vecka 34, 35, 36 HT 2022 ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas utomhus såväl som inomhus.

2. Förmågor att utveckla - Vad ska du träna?

 

Du kommer att få öva följande moment

1.     röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

2.     genomföra och anpassa olika kroppsrörelser till olika förhållanden och miljöer.

3.     träna olika grovmotoriska former, kommunikation och det sociala samspelet

 3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Varje lektion kommer att börja med en kort genomgång av mig som lärare. Därefter kommer du och eleverna i din klass att sätta i gång och pröva på olika lekar samt spel. Under arbetets gång kommer vi kort diskutera och reflektera för att hitta strategier för att utveckla specifika mål, såsom förbättrad rörelseförmåga eller samarbetsaspekt.  

4. Stöd - Hur får du hjälp för att klara arbetet?

Jag kommer att gå runt och hjälpa er i gruppen genom att förklara lekinstruktioner men även ge effektiv feedback som ett stöd för att föra ert lärande framåt i den specifika leken/spelet/momentet.

Jag vill också att ni som elever i många fall använder er som läranderesurser, det vill säga att ni frågar varandra om något är oklart och på så vis lär er av varandra.

5.Vad bedöms?

 

Bedömningen utgår ifrån hur ni:

· Gör er delaktiga i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer med hjälp av olika metoder.

· Kan utföra rörelser med kontroll, balans, flyt och precision (teknik).

· Varierar och anpassar era rörelser till aktiviteten och sammanhanget. Samt förmågan att följa uppsatta regler


Läroplanskopplingar

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till viss del till syftet med aktiviteterna.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser relativt väl till syftet med aktiviteterna.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser väl till syftet med aktiviteterna.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till viss del till syftet med aktiviteterna.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser relativt väl till syftet med aktiviteterna.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser väl till syftet med aktiviteterna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback