Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

En första planering HT 22

045031 Förskolan Galilei, Stockholm Hässelby-Vällingby · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

En första planering för terminen då vi nu skolar in nio nya barn på avdelningen. Vårt fokus kommer ligga på att barnen får en trygg grund och utvecklar sina grundläggande förmågor, vilket vi är förvissade om kommer gynna barnens utveckling, lärande och utforskande.

Trygghet, samhörighet och delaktighet

Vårt fokus under första tiden på förskolan kommer ligga på att få alla barn trygga med oss, varandra och miljön. Många situationer under dagen är rutinsituationer och vår strävan är att få barnen lugna och säkra i dessa. Vi kommer fokusera på att vara här och nu och lära känna barnens alla personligheter och olikheter. 

Utifrån enhetens målområden kommer vi under tiden att arbeta med språk, fysisk aktivitet och hållbar förskola. 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback