Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3

Teknik

Rosendalsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 24 augusti 2023

Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska ta reda på hur tekniken har förändrats. Vi kommer arbeta med teknik som är elevnära och som vi finner i skolan och hemmet. Vi kommer att konstruera löpande under terminen och även påbörja arbete kring analog programmering. Du kommer även att få prova att bygga, konstruera och göra enkla skisser.

Mål för arbetsområdet

 • hitta teknik i vår vardag
 • se hur teknik härmar naturen
 • lära oss om några uppfinningar samt  hur de har utvecklats över tid
 • använda några enkla ord och begrepp för tekniska lösningar
 • enkel programmering
 • skissa och bygga 

Arbetssätt

 • läsa texter och se filmer om teknik i vardagen
 • skriva och dokumentera det vi lär oss
 • diskutera om teknik och tekniska lösningar
 • bygga och konstruera olika föremål med olika tekniska lösningar
 • känna till några föremål i vardagen och hur de är anpassade efter människans behov
 • känna till hur några föremål i vardagen har förändrats över tid
 • följa en beskrivning
 • enkel programmering

Begrepp

 • Teknik, uppfinning, konstruktion, programmering, dokumentation

Bedömning

 • dokumentera i form av enkla skisser och bilder
 • känna till några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
 • delta aktivt i diskussioner som genomförs
 • använda digitala verktyg för att genomföra olika slags uppgifter
 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, förklara och använda olika språk som resurs.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Att ge och ta emot muntliga instruktioner.

Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.

Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen
Teknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback