Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

GRAGRA01

Grafisk kommunikation 1 Indval22

Fredrika Bremergymnasiet, Haninge GY · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Här hittar du info om kursinnehåll, bedömningskriterier och en grov planering som kan komma att ändras under läsårets gång.

Planering: 

v 34. Uppstart, komma in i datorn

v 34. Pixel- och vektorgrafik

v 34. Illustratorövningar

v 38. Typsnitt och färg

v 39. logotyper

v 43. Skriftspråket förändrade världen

v 43. Yrkesgrupper

v 45. Tablettaskar

v 49. Julkort eller jobba ikapp rester

JULLOV

Photoshopövningar

Bildupplösning och filformat

Filmaffisch

Prov skriftspråkets historia

Framsida tidningsmagasin

Kaligrafi

Upphovsrätt

Prov fackspråk

Individuell slutuppgift eller jobba ikapp rester

 

Kursinnehåll:

Känna till olika ykesgrupper som jobbar med grafisk kommunikation.

Förstå arbetsgången, från skisser till färdig produkt.

Förstå skillnaden mellan de olika programmen och kunna grunderna i dem.

Veta att typsnitt delas in i olika grupper och vad de olika typsnitten är bra till samt skillnaden mellan synlig och osynlig typografi.

Förstå skillnaden mellan RGB- och CMYK-färger.

Lära dig om filformat och bildupplösning.

Förstå vad layout är och känna till lagen om närhet och likhet.

Kunna använda typsnitt, färg, grafiska element, layout och papper för att skapa olika uttryck och olika produkter t ex annonser, affischer, foldrar, förpackningar.

Kunna anpassa grafiska produkter till olika målgrupper.

Kunna analysera och prata om olika grafiska produkter.

Förstå att det är viktigt med korrekturläsning och kvalitetskontroll.

Få grundläggande kunskaper om upphovsrätt.

Förstå vikten av att hålla dead-line och kunna arbeta inom givna ramar.

Få förståelse för din egen och andras kreativa processer.

Kunna skriva ut dina saker på färgskrivaren, falsa och skära ner utskrifterna.

Förstå fackuttryck som hör till den grafiska branschen.

 

Detta bedöms:

Kommunikation

Är din idé bra anpassad till mottagaren?

Är bild och text tydliga så att budskapet går fram?

Är det rätt information 

Estetik
Är layouten välbalanserad, med harmoniska färger och linjer?

Är typsnittet väl valt och passar till produkten?

Är den snygg helt enkelt.

Teknik

Är det rätt typ av färger och rätt mått? 

Använder du rätt program på det sätt det är tänkt?

Har du bra mappstruktur på servern och begripliga filnamn?

Arbetsprocess
Har du skissat på olika förslag innan du satt dig vid datorn? 

Jobbar du i rätt ordning? 

Kan du göra om ifall det blir fel? 

Ber du om hjälp när du kör fast? 

Är du klar i tid?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Tablettaskar
Illustratorövning
Logotyper

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback