Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

8

Så Styrs Sverige

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 16 augusti 2023

Vi kommer arbeta med hur styrs Sverige. All info finns i OneNote:n nedan.

LÄNK TILL ONENOTE FÖR ELEVER. 

 

Länk för vårdnadshavare och studievägledare.

 

Tidsplan:

Vi kommer att arbeta med detta fram till vecka 37

 

Bedömning

Bedömning kommer baseras på det du presterar på lektionerna, samt ett skriftligt prov. 


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.

Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, Sametinget, regioner och kommuner. Sveriges grundlagar.

Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den demokratiska processen.

FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samarbetets bakgrund och innehåll.

Matriser i planeringen
Så styrs Sverige 8
Uppgifter
Prov - Så styrs Sverige

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback