Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT01a

Ma1a - Origo

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Planering av kursen Ma1a med boken Origo. Planeringen kommer löpande att uppdateras med uppgifter och sidangivelser för de olika avsnitten.

Matematik 1a Origo, 100 poäng

 

 

Planering

 

.

·        Inledning: Repetition samt förkunskapstest.

·        Planeringen kommer att uppdateras löpande med detaljerad information såsom sidangivelser och uppgifter.

·        Till varje avsnitt kommer det att finnas filmer utlagda. Dessa finns under filer i Teams.

 

o   Matematik i vardag och yrkesliv

V 33 torsdag

- Genomgång tumregler.

- Arbeta 2 och 2 med uppgifterna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Därefter gemensam genomgång.

 

V 34

- Matematik i vardag och yrkesliv med fokus på uppgifter om ekonomi och företag.

 

 

o   Tal i vardag och yrkesliv

- Positioneringssystemet

- Tal i decimalform

- Avrundning

- Bråk

 

o   Algebra

 - Genomgång av grunder och begrepp samt räkneexempel.

- Formler, uttryck och mönster

- Arbeta med uttryck

- Ekvationer

 

o   Procent

- Procent och procentberäkningar

- Procentuella förändringar

- Procentberäkningar i samhället

 

o   Sannolikhetslära

- Enkla slumpförsök.

- Slumpförsök i flera steg

 

o   Funktioner

- Grafer och koordinatsystem

- Linjära funktioner

- Exponentialfunktioner

 

 

o   Statistik

- Statistiska undersökningar.

- Tolka och granska statistik.

- Statistiska samband.

 

o   Geometri

- Omkrets, area, volym.

- Vinklar, likformighet och symmetri.

- Rätvinkliga trianglar och trigonometri

- Vektorer

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Avstämning procent den 3/2 2023
Avstämning den 13/1 2023

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback