Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

X Kapitel 1: Taluppfattning och tals användning

Stigslunds skola, Gävle · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

I ca 5 veckor framåt ska vi jobba med området taluppfattning. När du arbetar i boken så bör du hinna med två nivåer, till exempel 1 och 2 eller 2 och 3. Om man behöver så finns det en basbok, och då arbetar man med basboken och nivå 1. Det är viktigt att man förstår och har koll på det man ska kunna inom området, se nedan; detta ska du kunna.

Hur vi lär oss!

På lektionerna har vi genomgångar om varje nytt moment och vi löser några uppgifter/problem tillsammans. Du tränar sedan på kunskaperna dels genom att lösa uppgifter/problem själv, men också genom att diskutera lösningar med klasskamrater eller lärare.

Undvik att bara jobba själv, eftersom du då missar att träna på kunskapen att kunna prata matematik med andra. 

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetsområdet har avslutats. Bedömningen grundas på ditt deltagande i samtal och diskussioner och laborationer där du visar hur du kan använda dig av avsnittets matematiska begrepp samt på din skriftliga redovisning på provet.

 

Bedömningen sker med utgångspunkt i kunskapskraven för år 9. Självklart är det de kunskaper och förmågor vi tränar på som bedöms!

 

Detta ska du kunna efter arbetsområdet:

Hur vårt talsystem är uppbyggt

Utrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och i decimalform

Samband mellan de olika sätten att uttrycka tal

Utföra beräkningar med olika sorters tal

Lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt

Använda överslagsräkning

Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Veckoplanering:

Vecka

Avsnitt

Sidor i boken

Videogenomgångar

Läxa

35

Repetera de fyra räknesätten

+ praktiska saker…

 

X Algoritmer - de 4 räknesätten - YouTube

 

36

FOAT

1.1 Naturliga tal

1.2 Numeriska uttryck

 

10-12

15-18

 

X 1.1 Naturliga tal - YouTube

 

X 1.2 Numeriska uttryck - YouTube

Fredag:

Läxförhör på de fyra räknesätten – orden.

37

1.3 Hela tal (negativa tal)

1.4 Rationella tal (bråk, dec.tal)

 

21-23

27-29 

X 1.2 Numeriska uttryck - YouTube

 

X 1.4 Rationella tal - YouTube

 

38

1.5 Räkna med bråk

 

1.6 Multiplikation och division

 

32-34

 

37-39

 

 

 

X 1.4 Rationella tal - YouTube

 

X 1.6 Multiplikation och division - YouTube

Fredag:

Läxförhör på det vi har jobbat med.

39

1.7 Division med stora och små tal

 

1.8 Avrundning och överslagsräkning

 

 42-44

 

 

48-50

 

X 1.7 Division med stora och små tal - YouTube

 

X 1.8 Avrundning och överslagsräkning - YouTube

Fredag:

Läxförhör på det vi har jobbat med under veckan.

40

Repetera!

Blandade uppgifter

 

Träna mera (gruppuppg.)

 

Begrepp och metod

Problemlösning/Resonemang

Övningsprov - fredag

 

51-53

 

54-56

 

58-59

60-61

Träna begreppen i:

Matematikboken X | Liber

Repetera och träna till provet.

 

Häfte

matteappen

41

Genomgång av övningsprovet.

 

Prov

Torsd. + fred

 

 

 

 

 

 Begrepp att kunna:                              Förmågor vi tränar på:

o   Naturliga tal                                                       P: problemlösning

o   Jämna tal                                                            B: begrepp

o   Udda tal                                                              M: metod

o   Primtal                                                                K: kommunikation

o   Delbarhet                                                           R: resonemang

o   Negativa tal

o   Olikhetstecken

o   Rationella tal

o   Bråkform

o   Blandad form

o   Decimalform

o   Positionssystemet

o   Addition

o   Subtraktion

o   Multiplikation

o   Division

o   Utvecklad form

o   Avrundning

o   Närmevärde

o   Överslagsräkning

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kopia av Matematik 7-9 lgr 22
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback