Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

9

9E, vecka 34-44, Geografi

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 augusti 2023

Arbetsområdet i geografi pågår i 10 veckor och behandlar två kapitel i boken. Världens befolkning där befolkningsfördelning och födelseöverskott är de viktigaste begreppen. Fattiga och rika länder går igenom fattigdom och hur vi kan motverka den.

Vi kommer pussla ihop de tidigare delarna (klimat och hållbarhet) med de demografiska aspekterna, alltså försöka förstå människans roll i förhållande till såväl natur som samhälle. För att ha något att förhålla sig till så finns frågeställningar nedan, vilka ska synas att de besvaras i begreppskartan i Mindomo. Aspekter från andra ämnen kommer också att komma med i kartan eftersom vi arbetar tillsammans med fler ämnen. 

  • Diskutera skillnaderna mellan frivillig och ofrivillig migration, få med så många begrepp du kan.
  • Diskutera skillnaderna mellan migration och urbanisering.
  • Förklara orsaker till och konsekvenser av migration för såväl sändarländer som mottagarländer.
  • Ge flera förklaringar till att jordens befolkning växer så fort som den gör och förklara vilka konsekvenser detta ger.
  • Vilka lösningar på befolkningsökningen kan du se? Koppla till fattigdom.
  • Diskutera fattigdom och befolkningsökning i relation till den demografiska transitionen (ur minst två perspektiv).

 

Med hjälp av programmet Mindomo skall du skapa en begreppskarta och diskutera olika problem och lösningar gällande migration, födelseöverskott och fattigdom. 

Begreppen finner du i Quizlet där samtliga relevanta begrepp i läroboken är definierade. 

Vi kommer att ha små begreppsprov och tester under tiden men på slutet kommer ett större flervalsprov att genomföras för att kunna se vilka faktakunskaper du har och hur de ska bedömas i relation till inlämningsuppgiften. För att nå de högre betygen så behöver såväl analys som faktakunskaper vara på en mer komplex nivå. 

Det finns också flera föreläsningar som både kommer att hållas i lektionssalen men som finns sammanfattade nedan.


Läroplanskopplingar

Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.

Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.

Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.

Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.

Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback