Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

F

Allt som lever, bakterier, svampar, växter, djur

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Vi kommer att studera om kroppens celler samt några organ, organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Vi kommer att studera Virus, bakterier, infektioner, smittspridning och antibiotikaresistens. Hur infektionssjukdomar kan förbyggas och behandlas. Avslutas området med ett prov.

Kropp och hälsa

  • Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funk­tion och samverkan.
  • Virus, bakterier, infektioner, smittspridning och antibiotikaresistens. Hur infek­tionssjukdomar kan förebyggas och behandlas.
  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur häl­so­problem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.
  • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formu­lering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Läroplanskopplingar

Människans reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om relationer, kärlek, ansvar, samtycke och ömsesidighet. Sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback