Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik: Prima 1A

Munkedalsskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Vi kommer att arbeta i boken Prima matematik 1A under hösten-2022. Vi kommer dessutom ha diskussioner, arbeta på webbsidor som Bingel och Skolplus. Vi kommer att arbeta med problemlösning och göra praktiska övningar genom kooperativt arbete. Vi kommer även att genomföra skolverkets bedömning för åk 1 inom matematik.

 

Mål för eleven:

 • Du ska kunna skriva och räkna addition och subtraktion med siffrorna 0 - 10.
 • Du ska veta vad dubbelt och hälften så många är.
 • Du ska veta vilka tal som är jämna och vilka som är ojämna. 
 • Du ska kunna följa och skapa olika mönster.
 • Du ska kunna hela tiotal 0 – 20.
 • Du ska kunna klockans hela och halva timmar.
 • Du ska kunna använda likhetstecknet.
 • Du ska kunna jämföra, uppskatta och mäta längder. 
 • Du ska kunna formulera och lösa matematiska problem utifrån enkla vardagliga situationer.

 

 Hur elevens kunskaper bedöms:

 • Du visar vad du kan i det dagliga arbetet enskilt och tillsammans med andra.
 • Du bedöms med hjälp av skolverkets obligatoriska bedömningsstöd. 
  Handbokens test i taluppfattning.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet. Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven visar grundläggande kunskaper om naturliga tal och beskriver tals inbördes relation samt delar upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform och delar upp helheter i delar samt jämför och namnger delarna som enkla bråk. Eleven använder och beskriver geometriska mönster och mönster i talföljder. Dessutom använder eleven grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven använder och ger exempel på enkla proportionella samband.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten. Vid addition och subtraktion väljer och använder eleven skriftliga räknemetoder med tillfredsställande säkerhet. Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt. Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter. Vid olika undersökningar avläser och skapar eleven enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven beskriver och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback