Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Årstaskolan, Favorit matematik 2A, åk 2

Årstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också få arbeta med multiplikation, division och datalogiskt tänkande. Utöver boken kommer vi även att arbeta med klockans hel- och halvtimmar samt kvart i och kvart över.

Konkretiserade mål i arbetsområdet

Vi kommer att lära oss:

 • talen 0-100

 • addera och subtrahera ental och tiotal

 • addition och subtraktion med tiotalsövergång

 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling

 • multiplikation med 2, 5 och 10

 • delnings- och innehållsdivision

 • tal i bråkform

 • att göra räkneberättelser

 • formulera matematiska uttryck

 • matematiska begrepp;  algebra,addition, subtraktion, term, summa, differens, multiplikation, division m.m

 • datalogiskt tänkande, sant eller falskt

 • klockans hel-och halvtimmar

 

Så här kommer undervisningen att se ut

Vi kommer att:

 • arbeta med de grundläggande matematiska begreppen

 • arbeta med räknesagor/problemlösning

 • arbeta med laborativt material

 • arbeta med diagnosmaterialet för att följa upp kunskaperna

 • färdighetsträna genom att arbeta i läromedlet

 

Så här kommer bedömningen att se ut

Du ska visa att du kan: 

 • använda olika strategier för att lösa olika matematiska uppgifter med tillfredsställande resultat

 • förstå positionssystemet

 • förstå likhetstecknet betydelse

 • dela upp tal på olika sätt

 • klockans hel- och halvtimmar samt kvart i och kvart över
 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Tal i bråkform som del av helhet och del av antal samt hur delarna benämns och uttrycks som enkla bråk. Hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Hur naturliga tal och enkla tal i bråkform används i elevnära situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Skala vid enkel förminskning och förstoring.

Symmetri i vardagen och hur symmetri kan konstrueras.

Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet. Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven visar grundläggande kunskaper om naturliga tal och beskriver tals inbördes relation samt delar upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform och delar upp helheter i delar samt jämför och namnger delarna som enkla bråk. Eleven använder och beskriver geometriska mönster och mönster i talföljder. Dessutom använder eleven grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven använder och ger exempel på enkla proportionella samband.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten. Vid addition och subtraktion väljer och använder eleven skriftliga räknemetoder med tillfredsställande säkerhet. Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt. Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter. Vid olika undersökningar avläser och skapar eleven enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven löser enkla problem genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven beskriver och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback