Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

DARDAT01S2

Datorstyrd Produktion 1(MotoCim)

Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Under kursen ska vi lära oss grunderna för att förstå ett tillverkningsunderlag, PC programmera med programmet MotoCim till svetsroboten Yaskawa

Det har blivit vanligare med svetsrobotar i industrin i dag Förädlingen av alla dessa olika produkter som världen behöver sker ofta med svetsrobotar. De är ibland special byggda för en viss uppgift men styrsystemens grund är densamma hos samtliga maskiner.

Det är denna grund vi ska titta närmare på de kommande veckorna.   

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Under kursen kommer vi:    
     
Lära oss grunderna i programspråket  Simulering i PC-miljö.    

Läsa ett tillverkningsunderlag. Det vill säga ritningar och ställ-blad.

   
Sätta nollpunkter och mäta in verktyg. Praktiskt arbete i maskinerna som inkluderar säkerhetstänk och arbetsmiljö vid arbete med Svetsrobot.    

Provköra i maskinen på ett sätt som är säkert både för dig som operatör och maskinen (undvika krasch).

   
     

Examinationsform:

Formativ återkoppling vid praktiskt arbete i verkstaden.

Summativ bedömning av kunnandet i slutet på kursen. Det innebär att eleven får en ritning och tillgång till en svetsrobot där eleven får tillverka en detalj och bedömning sker under arbetets gång. Hur mycket hjälp behöver eleven?

Hur är ordningen på arbetsbänken?

Hur mycket programmering klarar eleven på egen hand? 

Har eleven kunskap om handhavandet av en svetsrobot

Kan eleven söka relevant information i böcker och via internet. 

Kan elev allt detta på "översiktlig, utförlig eller på nyanserad nivå"?

   
     
     

Läroplanskopplingar

Programmering efter etablerade koder för valt programmeringssätt, manuellt och med programmeringsstöd samt med pc-baserade hjälpsystem.

Simulering och testkörning av valda program.

Iordningställande av vald datorstyrd utrustning för enklare bearbetning eller produktion.

Tolkning av tillverkningsunderlag till styrsystem och överförande av dessa till aktuell utrustning.

Tillverkning av produkter efter eget skapat program.

Enklare felsökning och systematiskt underhåll.

Föreskrifter för arbetsmiljö samt person- och maskinsäkerhet.

Resultatkontroll samt justering av program och inställningar.

Matriser i planeringen
Datorstyrd produktion 1 DARDATO1S2 (MotoCim)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback