Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Matematik i förskoleklass

Drottninghögsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

I förskoleklassen arbetar vi med matematik på olika sätt. Vi lär oss bland annat genom att klassificera, sortera och räkna antal.

 

Mål med verksamheten

Vad?

 • "Hitta matematiken" ett kartläggningsmaterial från Skolverket.
 • Klassificering, sortering och mönster.
 • Mängder, antal och talmönster
 • Tals helhet och delar
 • Talraden och tallinjen.

Hur?

 • Taluppfattning och tals användning:
 • Siffrorna 0-9 och samband mellan siffra och antal
 • Ramsräkning 1-20
 • Baklängesräkna 10-0
 • Talbild 1-6 ex se antal direkt exempelvis med tärningsspel

 • Tillverka och kopiera mönster

 • Göra egna mönster som t ex trä pärlor. Hitta olika material i naturen och göra mönster. Sy och rita/måla
 • Vi arbetar arbetsmaterialet: "Tänka, resonera och räkna".

Geometri

 • Vi tränar de geometriska formerna, kvadrat, rektangel, triangel och cirkel. Vi har formerna i filtmaterial. Dessa former lägger vi med lite mellanrum på golvet. Barnen får turas om och gå på formerna och namnge formen som de trampar på.

Klassificering och sortering

 • Vi lägger exempelvis 4 bilder på djur. Barnen ska komma på vilket djur som inte tillhör de andra.
 • Vi sorterar efter färg, storlek, tjocklek, form.

 • Vardagliga matematiska svårigheter som eleverna löser på olika sätt

 • Matematiken går som en röd tråd under hela dagen. Vid samlingen, på idrotten, i leken, vid utevistelsen och vid lunchen. På detta vis vill vi göra barnen uppmärksamma på matematiken i deras egen vardag.
 • Vi arbetar med grundläggande begrepp såsom jämförelseord och lägesord. Genom olika lekar och övningar både inne och ute använder barnen flera av sina sinnen för att befästa begreppen.

Läroplanskopplingar

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback